Akce školy ve šk. r. 2018/2019

 

Soupis nejdůležitějších tzv. mimoškolních" akcí pořádaných ve šk. r. 2018/2019.

                 

Seznam těchto "velkých" akcí bude průběžně doplňován, upravován. Přesné informace o termínech konání, jejich obsahu, účastnících ap.,bude včas zveřejněn v Aktualitách, nebo v Kalendáři - na webu školy.

září

- Adaptační dny 6. ročníku

-  Setkání družebních měst Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra - Sportovní turnaje dětí ZŠ

říjen

- Účast v průvodu - BUrčákové slavnosti

- Školní kolo - soutěž ve šplhu 

- Škola v přírodě - 4. A

listopad

- Divadlo - Brno - 2. stupeň

- Přebory škol v šachu (až do prosince)

prosinec

- Vánoční Brno

- Zpívání na schodech

- Vánoční koncert v kostele

Vánoční turnaj v přehazované pro všechny třídy II. stupně

leden

únor

březen

- Zahájení plaveckého výcviku - 2. a 3. roč.

- Návštěva předškoláků z MŠ

- Lyžařský kurz 

duben

- den Země

květen

- Školní výlety

- Zájezd do Anglie (20.5. - 24.5.2019)

- Účast v McDonald Cupu - turnaj v kopané

- Třídenní sportovní pobyt - 4. A, B, C

- Olympiáda z AJ - 5. roč.

červen

- Školní výlety

- Zájezd do Gyoru - u příležitosti MDD

- Sportovní olympiáda

 

Výsledek obrázku pro akce školy