Analýza dopravní situace v okolí školy

                                     

Analýza dopravní situace v okolí školy

V praktikách přírodopisu byl zadán žákům následující úkol:

      Vašim úkolem je analyzovat dopravní situaci v okolí školy. Pracovat budete ve dvojicích nebo trojicích a nejlepší vaše návrhy a nápady budou vybrané a předložíte je jako výstup z projektu v prosinci.  Zkuste odpovědět na následující otázky, týkající se dopravy v Hustopečích a zpracovat návrhy pro zlepšení situace podle následujících bodů. Pokud vás napadne i nějaká jiná změna, týkající se dopravy a změn ve vašem okolí, můžete ji samozřejmě přidat:

  • které části města jsou nevhodné pro chodce či cyklisty?
  • kde je špatná průjezdnost městské hromadné dopravy?
  • vypracujte s pomocí mapy návrhy na zlepšení, které budou obsahovat například nové cyklotrasy, vedoucí ke škole, novou světelnou signalizaci na přechodech pro chodce, návrh na omezení pro provoz aut, jako je omezení parkovacích míst v centru města apod. Zapomínat byste neměli ani na matky s kočárky a zdravotně postižené. Návrh cyklostezky ke škole vyznačte jednak do mapy, jednak do prezentace napište názvy ulic, kde by měla cyklostezka vést.
  • Označte na mapě místa na cestě ke škole, která jsou nebezpečná. Popřemýšlejte o tom, jak tyto místa upravit, aby byla bezpečná.
  • Všechny své nápady a návrhy zpracujte do prezentace PowerPoint (s výjimkou vyplněné mapy – ta bude doložena jako váš výstup), můžete dát do prezentace i grafy z první ankety o dopravě, kterou zpracovávali deváťáci v informatice, a hotovou prezentaci pošlete na mail: m.mlenska@seznam.cz

Veškeré potřebné informace k projektu si můžete najít na webových stránkách školy: www.zshuskom.cz v sekci Projekt "Na kole za lepším ovzduším".

KDO NECHODÍ DO PRAKTIK PŘÍRODOPISU PRO 8.ROČNÍK A CHTĚL BY SVÝM NÁVRHEM PŘISPĚT, MŮŽE SI POTŘEBNÉ INFORMACE VYZVEDNOUT U P.U. MLÉNSKÉ (do 15.11.2012) A ZPRACOVAT PREZENTACI DOMA.