Beseda "České dějiny očima psa"

Beseda proběhne v městské knihovně 15.5. pro žáky III.A a 22.5. pro žáky IIIB.