Demonstrační jízda městem

  

                                                     Demonstrační jízda městem

    V pátek 21.9. 2012 se žáci z VIII.C (v počtu 18) a III.B (15 žáků) vydali na kolech na demonstrační jízdu městem. Projeli bez problémů hlavní silnicí, světelnou křižovatkou a náměstím. Po cestě stáli žáci z ostatních osmých a devátých ročníků (v počtu 107 žáků) s transparenty, které vyjadřovaly nesouhlas s množstvím aut na našich silnicích, a podpořili své spolužáky jedoucí kolem nich. Celkem se této akce zúčastnilo 140 žáků. Žáci, kteří se přímo neúčastnili demonstrační jízdy, podpořili projíždějící žáky aspoň z oken tříd.

   Po demonstrační jízdě si všichni  žáci, kteří jeli na kole, vyzkoušeli jízdu zručnosti ve třech disciplínách:

  • jízda na houpačce a lávce
  • jízda slalomem
  • jízda s hrníčkem naplněným vodou

Nejlépe si vedli Štěpán Sáček, Dominik Káňa, Veronika Vodáková a Daniela Meňhartová.

   Taky byla vyhlášena soutěž o nejhezčí cyklistické tričko (žáci si doma "nazdobili" tričko různými slogany právě o dopravě, autech a znečištěném životním prostředí). Zde se nedalo jednoznačně rozhodnout o vítězi, protože všechna trička byla originální, a tak byli odměněni všichni. Výstavu triček můžete vidět na nástěnce v přízemí budovy 1.stupně.

   Veškeré informace o této akci se žáci dozvěděli z webových stránek školy, z informační nástěnky ve škole a z rozhlasu školy.