Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

této aktivity – podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování – byl splněn. Celkem na naší škole proběhlo zatím 17 bloků doučování (1. – 8. ročník) podle aktuální potřeby. Zbývající dva bloky proběhnou na podzim příštího školního roku.

Vedoucí aktivity doučování:

Mgr. Ivana Strachová, Mgr. Jarmila Šebestová, Mgr. Dagmar Klabusayová, Mgr. Sabina Novotná, Renáta Pleskačová, Ing. Klára Nejezchlebová