Důležité termíny a informace - školní rok 2023/24

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termíny přijímacích zkoušek 2024

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Oproti minulým letům se nejedná o dva následující pracovní dny, ale o pátek a pondělí.

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024.

Odkazy:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TERMÍNY: https://www.prijimaci-zkousky.cz/prijimaci-rizeni/       

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A VŠE O NICH: https://www.prijimaci-zkousky.cz/  

CERMAT – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:  https://prijimacky.cermat.cz/