DVPP

Matematika činnostně v 6. ročníku

8. a 21. října jsme se s kolegyní zúčastnily školení na téma Matematika činnostně v 6. ročníku. Lektorka nám ukázala spoustu aktivit vhodných k opakování učiva, dále jsme vyvozovali pravidla pro počítání s desetinnými čísly, ukazovali si práci s číselnými osami, se smyčkami atd.

S kolegyní jsme už stihly některé metody a nápady použít v tandemové výuce v matematice v šestém ročníku. Vyráběly jsme se žáky metr a měřili třídu. Žáci z letáků slepili metr čtvereční a pak jsme vyrobené metry čtvereční skládali na chodbě a měřili její rozlohu.

 

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi

Dne 4. března 2019 se jedna paní učitelka a jedna asistentka pedagoga zúčastnily školení na téma Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi.
Na tomto školení se dozvěděly spoustu pro ně důležitých informací týkajících se především role asistenta, rozdělení úkolů i legislativy. Také jak pracovat se třídou, kde jsou žáci, kteří potřebují asistenta. Jakým způsobem probíhá spolupráce a jak se předem domlouvat, aby bylo splněno očekávání učitele a žáci pochopili probírané učivo. Jak žáky naučit spolupracovat a hlavně překonávat různé počáteční obtíže, jak je naučit samostatnosti a také umět si o pomoc říci a nestydět se za to. Dále se dozvědly, že ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně dle jeho potřeb. Někteří mají úkoly upravené v závislosti na SVP. Ověřování, zda správně pochopili zadaný úkol, je jedním ze základních principů spolupráce. Je potřeba naučit děti si úkol rozdělit na menší části a také průběžně kontrolovat, zda postupují správně.
Školení  oběma pomohlo uvědomit si, že ne úlevy, ale především PODPORA je pro žáky důležitá.

 

Práce s chybou v českém jazyce

15. dubna 2019 se dvě paní učitelky v rámci dalšího vzdělávání pedagogů zúčastnily školení na téma Práce s chybou v českém jazyce.

Na školení se mimo jiné dověděly, jaké jsou možnosti a využití různých jazykových chyb v hodinách českého jazyka – práce s chybou (úmyslná chyba, oprava žákovské chyby, taháky, text učící, mnemotechnické pomůcky, nezvyklé způsoby opravování chyb, hrajeme si s chybou, vytváření korektur, co může chyba způsobit). Některé formy a metody práce s chybou byly využity poprvé hned druhý den 16.dubna 2019 v hodině českého jazyka - mluvnice v 6. A třídě (korekce chyby, pomocná informace, barevné značení chyby, gumovací pero, využití svého sešitu jako taháku). Žáky nejvíce oslovila soutěž „domino s chybami“, při níž formou hry hledali gramatické chyby a sestavovali z kartiček obrazce. Zavedli jsme se žáky KNIHU STÍŽNOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA, do níž budou vlepovány obrázky veřejných textů s pravopisnými a věcnými chybami, které žáci naleznou v médiích, knihách či v informačních a reklamních textech kolem sebe.

 

Neverbální komunikace

27. září 2019 proběhl kurz  neverbální komunikace, kterého se zúčastnily dvě kolegyně češtinářky. Jednalo se o seminář pro učitele, kteří své žáky učí jednat s lidmi, spolupracovat, komunikovat, poznávat sebe samé, jednat v souladu s etikou, ovládat se.

Řeč těla chápeme jako nepřetržitý zdroj informací, které o sobě vysíláme nejen my sami, ale i lidi kolem nás. Protože umění zacházet s řečí těla patří k životním dovednostem, budeme se tomuto tématu věnovat ve svých hodinách, abychom poskytovaly dětem přehled metod a technik, jimiž lze neverbální komunikaci kultivovat.