Porovnání a vyhodnocení spotřeby vody

Na tomto místě můžete spolu s námi sledovat, jak se nám daří šetřit vodou po aplikaci úsporných opatření.