„Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“.

Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli v regionu vydal edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Tato brožura by měla usnadnit žákům posledních ročníků základních škol - budoucím středoškolákům - ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy.

 

Obsah brožury nabízí souhrnné a aktuální informace, které by mohly pomoci při jedné z prvních kariérních voleb. V první části čtenář najde stručnou charakteristiku rozložení zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, a to i v jednotlivých profesích a profesních skupinách. Brožura předkládá grafické znázornění vývojových trendů na trhu práce v posledních letech, aby si čtenář sám mohl udělat představu o rozložení pracovní síly a případných změnách v jednotlivých profesích a zamyslel se nad svou vlastní budoucností. O jaké absolventy mají zaměstnavatelé na jižní Moravě dlouhodobě zájem a jak to bude v budoucnu? Jaký je vývoj hrubé měsíční mzdy v jednotlivých profesních odvětvích? Odpověď na takové otázky lze najít právě v první části této brožury.

 

Druhá část brožury předkládá nabídku vybraných a podporovaných oborů na středních školách v Jihomoravském kraji. Jedná se o širokou paletu odborných oborů, po jejichž zdárném absolvování může mladý člověk založit svou profesní a kariérní dráhu nebo pokračovat na stejně odborně zaměřeném oboru na vysoké škole. Ke zvážení a výběru mohou také přispět mimoškolní volnočasové aktivity, které střední školy pro své žáky organizují nebo prospěchová stipendia pro některé vybrané obory. Střední školy aktivně spolupracují v odborné praxi s oborově odpovídajícími firmami, které se mohou stát prvním zaměstnavatelem pro absolventy. Možnosti takové spolupráce slibují pro žáky a učně lepší orientaci v praxi a tak i potencionálně vyšší uplatnitelnost. O uplatnění se na trhu práce pak pojednává kapitola s příběhy absolventů odborného středoškolského studia, kteří se již úspěšně uchytili u konkrétních zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji.

 

V kapitole v závěru brožury nalezne čtenář strukturované představení významných zaměstnavatelů, kteří stabilně a dlouhodobě působí v území kraje a představují tak perspektivu budoucího pracovního uplatnění. Firmy uvádějí, co očekávají od absolventa v době nástupu, ale především také co mohou při nástupu a dále absolventům nabídnout. Mnohé z nich také popisují benefity a další možnosti rozvoje zaměstnanců.

 

Rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci není jednoduché a my jsme si vědomi toho, že pro kvalifikované zvážení všech možností a perspektiv je dobré mít v ruce co nejvíce potřebných informací. Pokud naše brožura k tomuto rozhodování přispěje, nebo je usnadní, budeme velice rádi.

 

Brožura v její e-verzi je ke stažení zde (pdf, 11,5 MB).