Mapa školy

Protože nás velmi zajímá zpětná vazba, tj.pohled rodičů, žáků i učitelů na práci naší školy; necháváme si jednou za tři roky zpracovat firmou Scio podrobné dotazníkové šetření (tzv.Mapa školy). Jak si jistě vzpomínáte, toto šetření proběhlo letos v únoru a právě v těchto dnes jsme obdrželi jeho vyhodnocení. Souhrnné výsledky pro rodiče, pro školu a několik grafů, které jsou součástí tohoto vyhodnocení, si můžete prohlédnout v přiloženém souboru, případně porovnat s tím, jak dopadlo toto šetření před třemi lety.

Z rodičovských i žákovských dotazníků je zřejmé, že většina rodičů i žáků je se školou spokojena, což nás samozřejmě těší, ale také zavazuje.

Kompletní obsáhlá zpráva je pro zájemce k nahlédnutí u ředitelství školy.

Soubory ke stažení