Přestup žáků do 6.ročníku

Informace k přestupu žáků z 5. do 6.ročníku najdete ve sloupci nalevo pod sekcí "Přestup žáků

do 6.ročníku" v odvolávce "Přestup žáka 5.roč. ZŠ Hustopeče, Kom.2", kde jsou uvedeny pokyny a

informace pro rodiče žáků 5.ročníku naší školy a v odvolávce "Přestup žáků z okolních škol

do 6.ročníku", kde jsou uvedeny pokyny a informace pro rodiče žáků 5.ročníku z okolních škol

včetně formuláře žádosti o přestup.