Přihláška a její náležitosti

PŘIHLÁŠKA A JEJÍ NÁLEŽITOSTI 

 

- informace budou aktualizovány a zkompletovány ihned po vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy