BŘEZEN

 

 

 

 

Březen

V hodinách pracovních činností jsme dostali     za úkol vyrobit ptačí budky do našeho sadu. Vybrali jsme menší budky pro sýkorky a rehky, kteří se v našem sadu vyskytují. Zjistili jsme, že každá budka musí odpovídat způsobu života a zvyklostem ptáků.

Ke zhotovení jsme použili smrková prkna         20 mm silná, aby dobře chránila obyvatele budky       před vnějším chladem, teplem i deštěm.  Na prkna jsme narýsovali rozměry jednotlivých dílů, dna, stěn a střechy. Prkna jsme rozřízli a všechny vzniklé části přibili dohromady. Při klepání budky se nám přihodilo několik nehod (třeba jsme použili velké hřebíky a deska se rozštípla), ale všechny jsme s panem učitelem vyřešili. Stěny budky jsme přebrousili brusným papírem a natřeli hnědým nátěrem na dřevo, aby déle vydržela a v sadu nebyla nápadná. Nakonec jsme přitloukli na střechu nepromokavý eternit. Střechu jsme nechali odnímatelnou pro kontrolu a možnost čištění. Budky se musí čistit koncem léta, musí se zbavit starého hnízda a parazitů v něm.

Až budky půjdeme přidělávat na stromy, musí být 2 až 4 metry nad zemí a vletový otvor má směřovat na jihovýchod. V jeho blízkosti by neměly být husté větve,  ze kterých by útočili predátoři. Jednotlivé budky musí být od sebe vzdáleny 20 metrů, aby nedocházelo ke sporům mezi páry, které hlídají mladé a hledají pro ně potravu. Zatím máme hotovu jen jednu, ale ostatní jsou připravené na dokončení a příští hodinu to snad zvládneme.

Zapsal:   David Jedlička a Michal Cetl   7.A