ČERVENEC A SRPEN

 

 

                                           Červenec a srpen

 

My, žáci, jsme se v těchto měsících zbavili školních povinností a užívali si letních prázdnin. Zatímco jsme odpočívali, vybudovala firma Hast  pevnou plochu přírodovědné učebny.

     Školní rok začal a s ním i naše další úkoly v Dědově sadu. Žáci s panem učitelem Klabusayem pokračují ve výrobě informačních cedulek, které umístíme u každé dřeviny v sadu i v areálu školy. Na cedulky přilepíme informace, které připraví paní učitelka Tížková s žáky devátých ročníků. Orientační plánky dřevin vytvoříme my, osmáci, s paní učitelkou Frankovou. V říjnu dokoupíme další keře, které vysadíme do Dědova sadu.

     V prázdninovém čísle Hustopečských listů vyšel článek o našem sadu. Občané Hustopečí se dozvěděli, co se u nás ve škole děje, proč si budujeme přírodovědnou učebnu a také to, že nám ji finančně podpořilo ministerstvo životního prostředí.

                               

                Zapsala:       Bára Zouharová, 8.c

                                   Lucka Svobodová, 8. B