ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Zahájení projektu

     V tomto chladném období nemají ptáci co jíst. Proto jsme na stromy umístili krmítka a lojové koule. Celkem jsme pověsili 3 krmítka a na dvou místech lojové koule, které budeme průběžně vyměňovat. Po pár dnech jsme viděli ptáky přilétat k našim krmítkům a pozorovali jsme úbytek loje a krmení.

     Přidaly se k nám i děti a paní učitelky ze školky, se kterou sad sousedí. Když uviděly, že vyvěšujeme budky a lojové koule, samy vyrobily lojová krmítka a přidaly je na naše stromy.

     Dobré místo na pozorování máme v první třídě. Tam jsme spolu s paní učitelkou Jedličkovou a jejími žáky umístili krmítko na parapet okna směrem do ulice Komenského. Vyfotili jsme hrdličku, která podle dětí přilétá pravidelně, ale svou přítomností odradí ostatní menší ptáky.

     V hodinách přírodopisu jsme se zaměřili na druhy ptáků, které bychom mohli u krmítek vidět. Tenhle projekt byl velmi poučný, protože když u našich krmítek nebo jinde v zahradě vidíme ptáka, nezaváháme a hned poznáme co je to za druh. Z těchto informací jsme si vyrobili nástěnku. Máme na ní základní informace o jednotlivých druzích, pytlíky, které udávají hmotnost ptáčka a měřítko s jejich délkou.

      Na krmítkách a v jejich okolí můžeme pozorovat tyto ptáky: rehka domácího, sýkoru koňadru a modřinku, vrabce domácího, kosa černého, hrdličku zahradní a brhlíka.

 

Zapsala Bára Zouharová a Natálie Glocová 7.C