Akce v rámci projektu

                                                         Akce v rámci projektu

Časový harmonogram akcí:

  1. dotazníkové šetření týkající se způsobu dopravy žáků do školy a následný výpočet ekologické stopy třídy a celé školy - červen a listopad
  2. připomenutí významných dnů, týkajících se životního prostředí (Světový den životního prostředí, Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut) - červen
  3. beseda se zástupci dopravního odboru města a s Policií ČR - září
  4. demonstrační jízda městem na kolech - září
  5. vyhlášení soutěže "Jak snížit ekologickou stopu třídy" - září
  6. tvorba návrhů na zlepšení dopravní situace v okolí školy (např.nové cyklotrasy vedoucí ke škole)  - září až prosinec, a následná prezentace návrhů - prosinec
  7. vyhlášení tří tříd s nejlepší ekologickou stopou - prosinec (na závěrečné prezentaci projektu)