Zajímavosti o dopravě

                                                         Zajímavosti o dopravě

V rámci praktik z přírodopisu jsme hráli hry zaměřené na dopravu. O některé zajímavosti bychom se s vámi chtěli podělit. Víte, že:

  • nejvíce emisí vyprodukuje Čína
  • nejvíce rozšířený způsob osobní dopravy v USA je letecký
  • nejvíce aut vyrobí Čína
  • průměrný český automobil vypustí za rok 1 700kg CO2
  • je třeba vysadit 7 stromů v ČR, aby z ovzduší odebraly veškerý CO2, který vyprodukuje  1 auto za rok
  • při výrobě 1 auta se spotřebuje stejné množství energie jako při výrobě 70 jízdních kol

A víte, kolik CO2 zanechá váš dopravní prostředek?

Způsob dopravy

Emise CO2 - g/1km

na 1 osobu

Chůze, kolo

0

Vlak

28

Autobus

32

Auto – 1 spolujezdec

79

Motorka

116

Auto

158