Cena vody

Výpočet ceny, kterou naše škola  za rok za vodu zaplatí

- počítáme s průměrnou spotřebou 3 800m3

  1. 31,50 (vodné)   + 35,80(stočné)  = 67,30 Kč/m3
  2. 67,30 x 3 800 = 255 740 Kč
  3. 255 740 x 1,14 (14%daň) = 291 543,60 Kč

 

Závěr:

Zjistili jsme, že ročně naše škola zaplatí za vodu přibližně 300 000 Kč.

                                                   Vypracovali: Jakub Kukumberg, Sabina Talašová