Dotazníkové šetření

Žáci VII.A třídy zpracovali v hodinách výchovy k občanství  a ke zdraví  a informatice dotazník
pro rodiče našich žáků, abychom zjistili, zda jsou rodiče o našem projektu informováni a jak se řeší spotřeba  vody v jednotlivých domácnostech. Tyto dotazníky jsme rozdali žákům 2. stupně
a na základě odpovědí rodičů chceme zpracovat statistiku, jak se zachází s vodou.
Dotazník přikládáme v přiloženém souboru.  Pokud by měl někdo z Vás zájem o jeho vyplnění, zašlete ho do kanceláře školy.

 

 

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

 

Dotazníky pro rodiče jsme rozdali žákům v jednotlivých třídách na druhém stupni.
Vrátilo se nám celkem 106 dotazníků Ne všichni rodiče odpověděli na všechny otázky.             
Zjistili jsme,  že více než polovina rodičů byla  svými dětmi informována o tomto školním projektu.
O spotřebu vody se zajímají více než tři čtvrtiny rodin. Dvě třetiny rodin využívá dešťovou vodu.
Ani polovina rodin nepoužívá v domácnosti úsporné kohoutky. Víc jak tři čtvrtiny rodin pije vodu z vodovodu.
Potěšilo nás, že na zalévání využívá většina lidí dešťovou vodu, případně vodu ze studny.
Dvojí splachování využívá polovina lidí. Ano, většina lidí šetří vodou, dvě třetiny dotázaných mají přehled o své spotřebě vody.

     Dále jsme zjistili,  že většina lidí učí šetřit vodou i své děti, ale je zajímavé, že 26 rodičů má opačný názor.

     Naší třídě se práce na dotaznících líbila, ale vadila nám těžká spolupráce s některými žáky z jiných tříd, kteří nebyli schopni vyplněné dotazníky odevzdat. 

V přiloženém souboru si můžete prohlédnout grafy.

Soubory ke stažení