Skrytá voda

Aktivita: „SKRYTÁ VODA“

    Každý žák dostal nejprve pracovní list „Spotřeba vody u jednotlivých výrobků“, kde byly v tabulce popřehazované údaje. Žáci se pokusili samostatně přiřadit správné množství vody, které je potřeba na výrobu daného výrobku či přípravu dané potraviny. Aktivita byla náročnější, proto žáci museli často tipovat. Dúležitá ale byla diskuze, kde se žáci společně zamýšleli, proč je to množství vody tak veliké.

Věděli byste správné odpovědi vy?

BAVLNĚNÉ TRIČKO ............................4 100 litrů

1 LIST PAPÍRU A4................................10 litrů

POČÍTAČ...........................................30 000 litrů

1 litr POMERANČOVÉHO DŽUSU.........850 litrů

AUTO..............................................380 000 litrů

1 kg CHLEBA....................................1000 litrů

1 VEJCE.....................................................135 litrů

1 kg KUŘETE .....................................6 000 litrů

1 kg HOVĚZÍHO MASA .....................15 000 litrů

     Po splnění první aktivity žáci dostali druhý pracovní list, ve kterém sledovali vodu ve svém jídelníčku. Na závěr spočítali žáci množství skryté vody ve své rodině během jídla jednoho dne, a pak v celé třídě. Při přepočítávání množství skryté vody v jednotlivých jídlech se někteří žáci docela zapotili, ale nakonec ke konečnému číslu došel každý. Zde jsou výsledky:

  • Každý sám: hodnoty se pohybovaly od  910 litrů do 6000 litrů (záleželo na skladbě jídla, proto tak velké rozdíly)
  • Spotřeba celé třídy (20 žáků): 51 925 litrů vody ZA JEDEN DEN a to jsme brali v úvahu jen skrytou vodu v jídle, ne ve věcech, které denně používáme!

  Z výsledků byli všichni překvapeni, jejich odhady byly zhruba 10krát i vícekrát menší.

Závěr žáků:

    Měli bychom si věcí více vážit a šetřit je, abychom nemuseli kupovat nové, a tím vlastně budeme přispívat aspoň trochu k úspoře vody.