Recitační soutěž "O Boleradický džbánek"

Soutěže se zúčastní vybraní recotátoři z 1.stupně.