CLIL

Minilekce v hodině matematiky

Cíl hodiny: čísla  0 – 100, posloupnost čísel do 20,  početní operace v oboru do sta.

Procvičování čísel probíhalo formou diktátu a u IT tabule, žáci byli rychlí, reagovali na verbální i neverbální pokyny. Doplňovali čísla před a za daným číslem- IT tabule. Seznámili se  s výrazy plus, mínus, krát, děleno, rovná se v AJ . Nahlas četli příklady a vypočítávali je. Mluvili jen v AJ.  Řešili slovní úlohy, tvořili odpovědi a písemně zapisovali. Pocit z lekce jsem měla velmi dobrý, žáci pracovali aktivně a činnosti je bavily. Moje slovní zásoba plně postačila. Splnila jsem s žáky všechny naplánované úkoly. Žáci byli velmi vnímaví a nové početní výrazy si rychle osvojili.

 

Minilekce angličtiny v hodině VOZu

V hodině VOZu jsme probírali téma Moje obec.
Nejdříve jsme přemýšleli, které stavby jsou pro obyvatele obce důležité, a zapisovali je na tabuli.
Pak jsme si rozdali pracovní listy a zkoušeli jsme pomocí obrázků tyto stavby poznat a pojmenovat je v angličtině. K tomu nám posloužila nápověda z písmenek.
Abychom si slova ještě více zapamatovali, hledali jsme je ukrytá v osmisměrce.
A na závěr malá orientace ve slovní zásobě. Anglická i česká slovíčka byla ukryta na různých místech ve třídě, my jsme je hledali a tvořili správné dvojice.