DVPP sborovny

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvují naši učitelé celkem tři semináře.

První z nich se uskutečnil 23. ledna a byl nazván Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání.
Dozvěděli jsme se aktuální informace k problematice společného vzdělávání, seznámili jsme
se s úskalími, která provázejí hodnocení žáků v dnešní škole.
Dalším bodem bylo hodnocení žáků z hlediska legislativy a ve školních dokumentech.
Zaměřili jsme se rovněž na hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
na slovní hodnocení žáků a také na sebehodnocení žáků.
Seminář byl pro všechny zúčastněné přínosný. Obdrželi jsme materiály, které můžeme využít
při výuce.

V pořadí druhý seminář se konal 28. srpna 2017 a byl nazván Podpůrná opatření pro žáky
se SVP ve školní praxi.

Program semináře:
Hlavní změny v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. 9. 2016 – reflexe zkušeností s 1. rokem fungování inkluze

Specifika školního roku 2017/2018
Nástroje pro koordinaci péče o žáky s SVP
Legislativní změny platné od 1. 9. 2017
Plán pedagogické podpory ve školní praxi
Individuální vzdělávací plán ve školní praxi

Poslední seminář Třídnické hodiny ll  připravila Mgr. Alice Vašáková a pedagogové jej absolvovali 20. listopadu 2017.
Program semináře:

Klima školy, klima třídy
Mapování vlivů na třídní klima
Třídnické hodiny - proč, kdy, jak
Metodika třídnických hodin
Práce s technikami: jak vybrat správnou techniku a jak z ní vytěžit maximum
Komunitní kruh jako dlouhodobý způsob práce se třídou