Realizační tým

Projekt bude zabezpečovat realizační tým ve složení:

Manažer projektu: Mgr. Miroslav Patloka, ředitel

Zástupce manažera projektu + manažer aktivit: Mgr. Michaela Mlénská, učitel

Administrátor projektu: PaedDr. Michaela Hradilová

Ekonom projektu: Ing. Marie Metlická, zástupce ředitele

Mzdová účetní: Zdenka Očenášková, personalista

Publicita: Mgr. Ilona Lutzká, učitel

Garant školního speciálního pedagoga

a školního psychologa + DVPP sborovny: Mgr. Hana Forejtníková, školní psycholog