Tandemová výuka

Tandemová výuka v matematice

V rámci projektu Šablony na ZŠ jsme si vyzkoušely s kolegyní tandemovou výuku v hodině matematiky v sedmém ročníku.

Nejprve proběhla příprava hodiny - výběr tématu (Rovinné obrazce), následně výběr obrazců a jejich vlastností, práce na počítači, kopírování a laminování materiálu, rozfázování hodiny, jaké využijeme metody ve výuce, rozdělení třídy na skupiny a rozdělení kompetencí obou pedagogů.

Samotná hodina velmi rychle utekla. Žáci pracovali ve skupinkách a měli za úkol seřadit vlastnosti rovinných útvarů, které byly na rozstříhaných kartičkách. Mohli si vlastnosti ověřovat pomocí rýsovacích potřeb nebo vycházet z dřívějších znalostí. S kolegyní jsme průběžně práci kontrolovaly, dávaly pomocné otázky vedoucí ke správným odpovědím, upozorňovaly na případné chyby a následně zkontrolovaly hotovou práci.

A jaký je závěr? Všechny děti pracovaly celou hodinu, nikdo se „nevezl“ a my jsme měly přehled o všech žácích. Hodina se nám velmi líbila, přestože jsme do ní vstupovaly s menšími obavami. Pokud by to bylo na nás, dokážeme si představit, že by se tak dalo učit častěji.

 

Tandemová výuka v angličtině

V rámci projektu Šablony na ZŠ jsme s kolegyní vyzkoušely tandemovou výuku anglického jazyka v šestém ročníku.

Hodinu jsme si předem připravily, vytvořily a nakopírovaly potřebné materiály. Bylo nutné domluvit se, jaké použijeme metody práce a jak si rozdělíme kompetence ve vyučování.

Zvolené téma bylo Food and drink. Hodinu jsme zahájily hrou zaměřenou na zopakování slovní zásoby. Poté jsme žáky rozdělily do skupin po čtyřech. Každá skupina dostala nákupní seznam,
který však byl prázdný a úkolem dětí bylo ho doplnit. Žáci po jednom vybíhali do druhého patra, kde visel vyplněný seznam, museli si zapamatovat co nejvíce slovíček, doběhnout do třídy a svůj nákupní seznam doplnit. Nejrychlejší skupina, která měla vše správně, si vysloužila jedničku. S vypracovaným seznamem jsme dále pracovali. Žáci měli rozdělit slova na počítatelná a nepočítatelná a rozčlenit potraviny do skupin.

Konec hodiny byl zaměřený na správnou výslovnost anglických slov. To jsme ověřovaly pomocí další hry.

Hodina velmi rychle utekla a do práce se zapojili všichni žáci. Díky tomu, že jsme byly dvě, mohly jsme si dovolit pracovat na dvou místech školy (třída a chodba). Lépe se nám kontrolovala práce jednotlivých skupin i jednotlivých žáků.

Co říci na závěr? Hodina se všem líbila, jak žákům, tak pedagogům. Dovedeme si představit, že takto učíme častěji.