Sdílení zkušeností pedagogů s jinou školou

Podzimní návštěva Základní školy a praktické v Hustopečích

V rámci šablony Sdílení zkušeností s jinou školou jsme se v listopadu mohly s kolegyní podívat
do Základní a praktické školy tady v Hustopečích. Dopoledne jsme strávily ve třídách a vyzkoušely si „hospitaci“ v různých předmětech a v různých skupinách. Měly jsme možnost vidět, jak funguje individuální přístup k jednotlivým žákům, střídání činností s velkým množstvím speciálních pomůcek pro výuku, práci speciálního pedagoga s asistentem, různorodé využití asistentů, srovnávaly jsme materiální vybavení a prostory hostitelské a naší školy, menší počty žáků ve třídách, díky kterému pedagog může dát žákovi zpětnou vazbu. Také jsme ale mohly vidět, jak se učí ve třídách, kde jsou namíchané ročníky (4., 5. a 6. ročník v jedné třídě a 7., 8. a 9. ročník v další třídě) kvůli malému počtu žáků v jednotlivých ročnících. Určitě velmi náročné na přípravu vyučování a bez fungujícího „tandemu“ s asistenty pedagogy by to nefungovalo.
Odpoledne proběhla reflexe k dopolednímu vyučování, probrali jsme konkrétní doporučení k práci s dětmi se SVP (výměna zkušeností) a domluvili jsme se na další setkání, které proběhne na jaře příštího roku.

 

Jarní návštěva Základní školy a praktické v Hustopečích

Na jaře jsme se opět podívali do různých hodin a tříd. A během reflexe jsme dospěli k následujícímu: 

- společné zhodnocení hospitovaných hodin (srovnání práce s dětmi z vyšších ročníků oproti minulé návštěvě, práce s dětmi s LMP, Aspergr. syndromu a začlenění žáka, který se vzdělává podle RVP základní školy – opačný problém než v naší základní škole, kde převažují děti bez SVP)

- doporučení výukových programů pro žáky se SVP, aktivit pro práci s heterogenní skupinou žáků, různých pomůcek…

- výměna zkušeností (popis výuky v běžné škole ve třídách s velkým počtem žáků, kde je jeden a více žáků s podpůrnými opatřeními a domluva návštěvy pedagogů z hostitelské školy s možností „hospitace“ u nás ve škole s následnou vzájemnou konzultací)

- dohoda na pokračující spolupráci mezi oběma školami s možností kontaktu všech pedagogů naší školy