Družina

Školní Družina při ZŠ Komenského má 6. oddělení umístněných v hlavní budově.

Vychovatelky školní družiny

p. GAJDOVÁ Věra 778 704 144 2. patro
p. KUNÝTOVÁ Dana 778 704 115 2. patro
p. PATLOKOVÁ Dagmar 778 704 116 2. patro
p. PATLOKOVÁ Lucie 778 704 117 2. patro
p. BEDNÁŘOVÁ Kateřina 778 704 118 přízemí
p. VALOUŠKOVÁ Hana 778 704 119 přízemí

 

Provoz ŠD

06:45 – 07:40 Ranní družina v třídě 5.C v přízemí
11:35 – 16:00 Odpolední družina v jednotlivých odděleních
16:00 – 16:30 Všechna oddělení jsou sloučena do třídy 5.C v přízemí