Videotrénink interakcí

Ve své práci školního psychologa využívám i metodu Videotrénink interakcí.

Co je Videotrénink interakcí (VTI)?

VTI je forma krátkodobé intenzivní pomoci, druhem terapie, specifické koučování. Slouží jako pomoc a podpora klienta pro efektivní rozvoj jeho dovedností a schopností v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Metoda VTI je mezinárodně uznávaná, vznikla v Holandsku a v ČR je akreditovaná MŠMT.

Jako intenzivní forma krátkodobé spolupráce, pomoci a podpory, nenásilně a efektivně pomáhá klientům měnit svoje chování a eliminovat nežádoucí a neefektivní návyky v komunikaci s druhými. Výrazně tak přispívá k rozvíjení dobrých mezilidských vztahů v osobním i pracovním prostředí.

Využívá se především v oblastech rodiny a školství. Rodičům pomáhá zvládat problematické situace s dětmi, posiluje jejich rodičovské schopnosti a přispívá tak k celkovému zlepšení situace v rodině. Pro učitele je efektivní metodou rozvoje jejich pedagogických kompetencí a tím i cestou ke kvalitnější výuce.

Z čeho vychází? 

VTI je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních prvků a vzorců. Tato analýza interakcí nabízí nový pohled na problémovou situaci a na možnosti změny. Vybrané pozitivní momenty komunikace jsou pak zpětně přehrávány klientům a ti jsou „trénováni“ v jejich širším využívání. 

Jak to probíhá? 

Na první schůzce si s klientem (rodičem nebo učitelem) domluvíme, na čem budeme společně pracovat - cíle spolupráce. Pak přicházím natáčet pomocí videokamery běžnou situaci – v rodině, ve škole apod. Pak sama provedu rozbor nahrávky (interakční analýzu) a vybírám z ní momenty nebo sekvence, kdy se komunikace daří nebo takové momenty, které vytvářejí významný rozdíl oproti původnímu pohledu klienta na komunikaci nebo na problém. Ty pak při další návštěvě v rodině (ve škole apod.) ukazuji a mluvíme o nich společně s klienty. 

Tento proces se opakuje tak dlouho, jak je to užitečné a je ukončen tehdy, když je společně stanovených cílů více méně dosaženo. Většinou jde o 3-5 setkání.

VTI ve školách. 

Protože se metoda ukázala jako velmi efektivní i při velmi vážných výchovných problémech v rodině, byly její principy využity i při práci s učiteli. VTI trenér (poradenský pracovník) pracuje s učitelem na efektivním využívání komunikace s cílem vytvořit pozitivní pedagogickou atmosféru. Díky efektivní komunikaci učitele se žáci stávají aktivními a silně motivovanými učícími se. Podpora dialogu mezi učitelem a žákem, nacházení rovnováhy mezi řízením žáka a jeho aktivováním, budování pozitivních vztahů, podpora kompetence a autonomie žáka i učitele jsou hlavní rysy metody VTI.

K čemu slouží VTI ve školách?

  • jako posílení efektivní komunikace na úrovni učitel–žák
  • při řešení výchovných obtíží nebo při rozvoji poruch chování
  • při řešení problémového vztahu učitel–žák, učitel–třída
  • jako podpora a rozvoj kompetencí učitele
  • při zavádění změn ve vyučování, při volbě nových pedagogických postupů

Dotazy k VTI ráda zodpovím na mailu: forejtnikova@zshuskom.cz

Hezké video o VTI: https://www.youtube.com/watch?v=YRVaL_ZlxHs&t=1s

https://masaryk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_29T1hpPiAHqDC5M

slovní úlohy https://masaryk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0P64A5BDv2AhQLs