Spotřeba vody a její čistota

 


 

8.ročník : Spotřeba vody a její čistota

Závěry:

            Úkol č. 1:        Sledování spotřeby vody ve škole, výpočty cen

                 - za poslední 4 měsíce (od srpna do listopadu 2012) se ušetřilo 174 m3 vody, to je v          průměru 43,5 m3 za měsíc

                 - pokles spotřeby byl v tomto období asi 13%

                 - ušetřilo se za finance 3336,- Kč (vodné + stočné)

                 - kdyby byla úspora vody v dalším zbytku roku stejná, ušetřilo by se za rok                        13344,- Kč

 

            Úkol č. 2:        Zjištění hmotnostního zlomku odparku v pitné vodě

                 - po odpaření vzorku pitné vody jsme zjistili, že hmotnostní zlomek vodního                      kamene ve vodě byl 0,0004, to je 0,04 % (400 mg v 1litru vody)

                 - při odebírání vzorku jsme zjistili, že šetřící zařízení má jednu nevýhodu, protože              se snižuje rychlost průtoku vody v trubkách a pak se v nich usazuje hodně nečistot

                 - když jsme zkoušeli vzorek s vodou s usazenými nečistotami, který jsme napustili             z vodovodu bez šetřícího zařízení, tak nám vyšel hmotnostní zlomek 0,0012, to je          0,12 % (1,2 g v 1 litru vody), to znamená, že je v ní o 800 mg/l víc nečistot než            v prvním vzorku

 

            Úkol č. 3:        Zjištění hmotnostního zlomku odparku v odpadní vodě

                 - úkol jsme kvůli nepříjemnému zápachu museli provádět v digestoři, ale pokus se             nám líbil, protože jsme viděli, kolik nečistot vypouštíme do vody do kanálu

                 - po odpaření vzorku odpadní vody jsme zjistili, že hmotnostní zlomek nečistot ve            vodě byl 0,0035, to je 0,35 % (3,5g v 1litru vody)

 

            Úkol č. 4:        Cesta vody z přírody ke spotřebiteli

                 - navštívili jsme Úpravnu pitné vody v Lednici

                 - v úpravně pitné vody probíhají podobné děje, jako v chemické laboratoři

                 - nejdříve se ve spojovacím objektu míchají různé vody ze zdrojů a provzdušňují se

                 - pak se upravuje pH pomocí hydroxidu sodného

                 - pak se pomocí manganistanu draselného vysráží mangan a železo

                 - jemné vločky se usadí a odstraní v klariflokulátoru

                 - voda se dočistí v pískovém filtru

                 - nakonec se desinfikuje oxidem chloričitým a odebere se vzorek pro laboratoř

                 - závěrem musíme říct, že je úprava pitné vody složitá a náročná, i když se všechno           řídí automaticky, tak je potřeba s vodou šetřit, aby se jí nemuselo tolik upravovat

 

            Úkol č. 5:        Cesta vody od spotřebitele do přírody

                 - navštívili jsme Čističku odpadních vod v Hustopečích

                 - v čističce odpadních vod probíhají podobné děje, jako v přírodě

                 - z odpadní vody se odstraní na hrubém sítu větší předměty (větve, textil apod.)

                 - po usazení hrubých nečistot se voda vede do aktivačních nádrží

                 - tam se nechají rozmnožit přirozené bakterie, které se pak živí nečistotami a                      rozloží je na kal

                 - kal se usadí v dosazovací nádrži a čistá voda se vypustí do přírody

                 - kal se vysuší a odveze na zpracování na hnojivo

                 - zjistili jsme, jak se čistí odpadová voda, a taky že čistička musí platit za energie,              za odvoz kalu a taky za to, že vypouští čistou vodu zpátky do přírody, ale když je                    čistší, tak se platí míň (za rok stojí provoz a poplatky asi 2 miliony korun)

 

            Úkol č. 6:        Vliv spotřeby vody na náklady spojené s úpravou pitné vody a čištěním                           vody odpadní

                 - při nižší spotřebě pitné vody klesnou náklady na chemikálie a energie na čerpání a           dopravu vody – měla by klesnout cena vody

                 - nižší spotřeba vody se projeví i menším množstvím vypouštěné odpadové vody ,            v čističce klesnou náklady na energie pro čerpadla a sníží se poplatek za množství                        vypouštěné vody – měla by klesnout cena stočného