Vyhlášení soutěže "Jak snížit ekologickou stopu třídy"

                               Vyhlášení soutěže "Jak snížit ekologickou stopu třídy"

   Na konci školního roku se naše škola zapojila do projektu ,,Na kole za lepším ovzduším“. V rámci tohoto projektu proběhne demonstrační jízda městem na kolech, setkání se zástupci městského odboru dopravy a Policií ČR.

   A rovněž se vyhlašuje celoškolní soutěž ,,Jak snížit ekologickou stopu naší třídy.“.

   V červnu jste vyplňovali dotazníky o způsobu dopravy do školy, počítala se zjednodušená ekologická stopa vaší třídy a celé školy. V listopadu proběhne to stejné dotazníkové šetření.

   V rámci přírodovědných předmětů, VOZu nebo třídnických hodin zkuste popřemýšlet, jestli by se nedala ekologická stopa týkající se dopravy u vás ve třídě nějakým způsobem zlepšit. Jakou stopu zanechává váš dopravní prostředek, si můžete přečíst  v zajímavostech o dopravě (další článek).

   Po vyhodnocení ankety a srovnání obou výsledků (červen a listopad) budou vyhlášeny
3 nejlepší třídy, kterým se opravdu podaří ekologickou stopu snížit.