Vyhodnocení soutěže "Jak snížit ekologickou stopu"

                                Vyhodnocení soutěže "Jak snížit ekologickou stopu"

V červnu jsme vyhlásili soutěž tříd „Jak snížit ekologickou stopu“ , která byla zorganizovaná v rámci projektu „Na kole za lepším ovzduším“. Všichni žáci školy vyplňovali dotazník týkající se způsobu dopravy do školy – nejprve v červnu a potom stejný dotazník v listopadu. Porovnáním zjištěných údajů jsme vyhodnotili, nakolik se jednotlivým třídám podařilo  opravdu ekologickou stopu snížit.

Půlroční srovnávací období nebylo příliš vhodné – podzimní počasí v listopadu určitě není pro žáky vhodnější pro jízdu na kole než v červnu. Objektivnější pro vyhodnocení by určitě bylo srovnání roční ve stejném termínu (červen-červen příp. listopad-listopad).

Přesto se některým třídám podařilo poměrně významně snížit svoji ekologickou stopu, jak je vidět na připojených grafech. Potěšitelné je zejména výrazné snížení počtu žáků, kteří se dopravují do školy autem.

Nejlepší třídní kolektivy budou vyhodnoceny a oceněny odměnami na závěrečné prezentaci k projektu.

Podrobné vyhodnocení ankety si můžete prohlédnout v připojených souborech.