Význam vegetace pro vypařování vody a zkvalitňování životního prostředí

  

Funkce listů při vypařování vody

 Pokus číslo 1

 

 

Uřízli jsme tři větévky lípy, které jsme dali do tří stejně velkých sklenic se stejným množstvím vody a na povrch vody jsme nalili olej, aby se nám voda neodpařovala…První větvičku jsme otrhali úplně, z druhé jsme otrhali spodní listy a třetí jsme nechali v původním stavu.

 

Co jsme zjistili ?

 1. větvička, která neměla listy měla úbytek vody nejmenší (asi 1mm) 

           2.větvička, která neměla spodní listy měla úbytek vody o něco menší

              (asi 5mm)

           3.větvička se všemi listy měla úbytek vody největší..(asi 1cm)

 

 

 

Závěr: Ve sklenici, ve které byla větvička s největším počtem listů, se vypařilo nejvíce vody, z toho plyne, že je pro nás prospěšnější prostředí s velkým množstvím zeleně, čím je listová plocha větší, tím rychleji postupuje vypařování vody J

 

 

 

Transpirace –

 výdej vody rostlinou v podobě vodní páry

Pokus číslo 2

 

 

Poděnku jsme dali do sklenice s vodou a nalili trošku oleje na hladinu, aby zabránil vypařování vody z hladiny. Potom jsme ji přikryli skleněným zvonem a po několika hodinách jsme vypozorovali výsledky.

 

 

Výsledky: Pokus se zdařil. Po třech hodinách hladina vody nepatrně klesla. Sklenice se orosila. Voda se pomalu odpařuje a květina nezvadne.

 

 

Závěr: Pozorování transpirace se vydařilo. Odpařování vody povrchem listů rostlin se nazývá transpirace.

 

 

 

                                                 

 

  

            ZÁVĚR NAŠEHO POZOROVÁNÍ

 

Vegetace má vliv na zkvalitnění životního prostředí. Transpirací rostliny zvyšují množství vodní páry v ovzduší a umožňují  lépe snášet horké dny. Transpirací  je vzduch stále ochlazován vypařováním vody z listů rostlin.

 V noci převládá rostlinami příjem vody. Voda je zadržována v půdě a stromy je zachycují svými kořeny. I když zrovna nepršelo, kořeny stále nasávají vodu z půdy a ta putuje stromem do listů, odkud se vypařuje.

Vypařování převládá ve dne, tzn. že se ochlazuje a zvlhčuje vzduch. 

V prostředí bez vegetace a bez vody, by se většina sluneční energie přeměnila přímo v teplo a rostla by teplota na povrchu a v ovzduší. Rostlinné porosty svojí transpirací vyrovnávají teplotní rozdíly. Je to klimatizace zadarmo.

Naším závěrem je, abychom v našem městě a v okolí školy měli co nejvíce zeleně a hlavně stromů. Ty dokáží vodu, zadrženou v půdě, přijímat, vést a transpirovat do ovzduší. Potom se v tomto prostředí budeme cítit příjemně i v horkých dnech.