Závěrečná prezentace projektu

Závěrečná prezentace projektu

    Závěrečná prezentace k projektu „ Na kole za lepším ovzduším“ proběhla ve škole dne 20.12.2012, pro žáky 1. i 2. stupně. Předvánoční termín byl zvolen cíleně. Moderovali sami žáci. Nejprve připomenuli všem, co bylo cílem a jaké akce v rámci projektu proběhly. Podrobněji se zaměřili na demonstrační jízdu městem na kole a besedu se zástupci odboru dopravy města a policií ČR.

    Jednotlivé dvojice vybraných žáků pak přednesly své návrhy k dopravní analýze města (co by se dalo zlepšit, kde by mohla být cyklostezka, která místa jsou nebezpečná z hlediska dopravy apod.). Na závěr prezentace předali žáci své návrhy místostarostovi města, panu Liboru Sadílkovi. Získali jeho příslib, že s nimi seznámí ostatní zastupitele.

    Na závěr byly vyhodnoceny tři nejlepší třídy, jimž se podařilo nejvíce zlepšit "ekologickou stopu", kterou zanechávají svou dopravou do školy. Na 1.místě se umístila třída II.C, na 2.místě  III.A a na třetím místě třída VIII.C. Odměněny byly drobnostmi na kolo (cyklistické láhve a zámky na kolo).