ŠD - Informace o úplatě za ŠD

 

Po celou dobu uzavření ŠD nebude úplata požadována.  

- od 14. 10. 2020 až do doby, kdy bude družina opět pro žáky otevřena

V případě, že byla rodiči provedena úplata za vzdělávání ve školní družině i za období po 14. říjnu 2020, bude jim vrácena zpět - nejpozději po zúčtování celého šk. roku, tj. v červenci 2021.