Emailové adresy pedagogických pracovníků

- stav k . 1. 9. 2020                     

Učitelé 1.stupně

Mgr. Miluše Grisová

grisova@zshuskom.cz

Mgr. Marcela Franzlová

franzlova@zshuskom.cz

Mgr. Marcela Ivičičová

ivicicova@zshuskom.cz

Mgr. Jitka Nečasová

jnecasova@zshuskom.cz

Bc. Jana Dvořáková

jdvorakova@zshuskom.cz

Mgr. Daniela Josefíková

josefikova@zshuskom.cz  

Mgr. Iva Kahounová

kahounova@zshuskom.cz

Mgr. Dagmar Klabusayová

klabusayova@zshuskom.cz

Mgr. Sabina Novotná

novotna@zshuskom.cz

Mgr. Andrea Paštiková

pastikova@zshuskom.cz

Mgr. Věra Pešáková

pesakova@zshuskom.cz

Mgr. Pavla Sedlářová

sedlarova@zshuskom.cz

Mgr. Ivana Strachová

strachova@zshuskom.cz

Mgr. Jarmila Šebestová

sebestova@zshuskom.cz

Mgr. Eva Mokrá

Mgr. Marie Semerádová

emokra@zshuskom.cz

semeradova@zshuskom.cz

Učitelé 2.stupně

Mgr. Michaela Cibulová

cibulova@zshuskom.cz

Mgr. Jitka Nečasová

jnecasova@zshuskom.cz

Mgr. Ivana Franková

frankova@zshuskom.cz

Mgr. Michaela Fröhlichová

mfrohlichova@zshuskom.cz

Bc. Viktor Kejík

Bc. Jana Dvořáková

kejik@zshuskom.cz 

jdvorakova@zshuskom.cz

Mgr. Petr Kamenský

kamensky@zshuskom.cz

Mgr. Martin Klabusay

klabusay@zshuskom.cz

Mgr. Lucie Korábová

l.korabova@zshuskom.cz

Mgr. Ilona Lutzká

Bc. Alžběta Lutzká

lutzka@zshuskom.cz

a.lutzka@zshuskom.cz

Mgr. Hana Matějková

matejkova@zshuskom.cz

Mgr. Jan Míchal

michal@zshuskom.cz

Mgr. Zdeněk Mucha

mucha@zshuskom.cz

Ing. Klára Nejezchlebová nejezchlebova@zshuskom.cz

Mgr. Bronislava Nemeškalová

nemeskalova@zshuskom.cz

Mgr. Alena Přívětivá

privetiva@zshuskom.cz

Mgr. Milan Straka

m.straka@zshuskom.cz

Mgr. Libor Šalášek

salasek@zshuskom.cz

Mgr. Martina Šardická

sardicka@zshuskom.cz

Ing. Libuše Tížková

tizkova@zshuskom.cz

Mgr. Jiří Unger

unger@zshuskom.cz

Mgr. Miroslav Unger

m.unger@zshuskom.cz

Mgr. Radka Vysloužilová

vyslouzilova@zshuskom.cz

Mgr. Jaroslav Vysloužil

reditel@zshuskom.cz

Školní psycholog

Mgr. Hana Forejtníková

forejtnikova@zshuskom.cz

Speciální pedagog

Mgr. Dagmar Idesová

didesova@zshuskom.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK + asistentky pedagoga (AP)

Dagmar Černá – AP

cerna@zshuskom.cz

Věra Gajdová – vedoucí vych. ŠD

gajdova@zshuskom.cz

Adéla Kadlecová – ŠD + AP

a.kadlecova@zshuskom.cz

Varmužová Dana – ŠD (Kunýtová)

Gajdová Marie - ŠD

kunytova@zshuskom.cz

mgajdova@zshuskom.cz

Bc. Eva Mertová – AP

mertova@zshuskom.cz

Lada Blinková - AP

lblinkova@zshuskom.cz

Renáta Pleskačová – AP

pleskacova@zshuskom.cz

Blanka Švástová – AP

Jiří Unger ml. - AP

Škarpová Helena - AP

Novotná Jana - AP

Patloková Dagmar - ŠD

svastova@zshuskom.cz

unger.ml@zshuskom.cz

skarpova@zshuskom.cz

jnovotna@zshuskom.cz

dpatlokova@zshuskom.cz

Jaroslava Tomešová – ŠK

tomesova@zshuskom.cz

Jana Vystoupilová - AP

jvystoupilova@zshuskom.cz
Magdalena Francová - AP mfrancova@zshuskom.cz