Emailové adresy pedagogických pracovníků

- stav k . 1. 9. 2021                     

Učitelé 1.stupně

Mgr. Miluše Grisová

grisova@zshuskom.cz

Mgr. Marcela Franzlová

franzlova@zshuskom.cz

Mgr. Marcela Ivičičová

ivicicova@zshuskom.cz

Mgr. Monika Tomečková

tomeckova@zshuskom.cz 

Mgr. Daniela Josefíková

josefikova@zshuskom.cz  

Mgr. Iva Kahounová

kahounova@zshuskom.cz

Mgr. Dagmar Klabusayová

klabusayova@zshuskom.cz

Mgr. Sabina Novotná

novotna@zshuskom.cz

Mgr. Andrea Paštiková

pastikova@zshuskom.cz

Mgr. Věra Pešáková

pesakova@zshuskom.cz

Mgr. Pavla Sedlářová

sedlarova@zshuskom.cz

Mgr. Ivana Strachová

strachova@zshuskom.cz

Mgr. Jarmila Šebestová

sebestova@zshuskom.cz

Mgr. Eva Mokrá

emokra@zshuskom.cz

Učitelé 2.stupně

Mgr. Irma Böhmová

Mgr. Michaela Cibulová

ibohmova@zshuskom.cz

cibulova@zshuskom.cz

Mgr. Jitka Nečasová

jnecasova@zshuskom.cz

Mgr. Ivana Franková

frankova@zshuskom.cz

Mgr. Michaela Fröhlichová

Veronika Šumpichová (Furchová)

mfrohlichova@zshuskom.cz

vfurchova@zshuskom.cz

Bc. Viktor Kejík

Bc. Jana Dvořáková

kejik@zshuskom.cz 

jdvorakova@zshuskom.cz

Mgr. Petr Kamenský

kamensky@zshuskom.cz

Mgr. Martin Klabusay

Ing. Mgr. Petra Klabusayová

klabusay@zshuskom.cz

pklabusayova@zshuskom.cz

Mgr. Lucie Korábová

l.korabova@zshuskom.cz

Mgr. Ilona Lutzká

Bc. Alžběta Lutzká

lutzka@zshuskom.cz

a.lutzka@zshuskom.cz

Mgr. Hana Matějková

Bc. Eva Mertová

matejkova@zshuskom.cz

mertova@zshuskom.cz

Mgr. Jan Míchal

michal@zshuskom.cz

Mgr. Zdeněk Mucha

mucha@zshuskom.cz

Ing. Klára Nejezchlebová nejezchlebova@zshuskom.cz

Mgr. Alena Přívětivá

privetiva@zshuskom.cz

Mgr. Milan Straka

m.straka@zshuskom.cz

Mgr. Libor Šalášek

salasek@zshuskom.cz

Mgr. Martina Šardická

Ing. Helena Škarpová

sardicka@zshuskom.cz

skarpova@zshuskom.cz

Ing. Libuše Tížková

tizkova@zshuskom.cz

Mgr. Jiří Unger

unger@zshuskom.cz

Jiří Unger ml.

unger.ml@zshuskom.cz 

Mgr. Radka Vysloužilová

vyslouzilova@zshuskom.cz

Mgr. Jaroslav Vysloužil

reditel@zshuskom.cz

Školní psycholog

Mgr. Hana Forejtníková

forejtnikova@zshuskom.cz

Speciální pedagog

Mgr. Dagmar Idesová

didesova@zshuskom.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK + asistentky pedagoga (AP)

Magdalena Francová - AP

Lucie Čechová - AP

Věra Gajdová – vedoucí vych. ŠD

mfrancova@zshuskom.cz 

lcechova@zshuskom.cz

gajdova@zshuskom.cz

Adéla Kadlecová – ŠD + AP

a.kadlecova@zshuskom.cz

Dana Varmužová – ŠD 

Marie Gajdová - ŠD

kunytova@zshuskom.cz

mgajdova@zshuskom.cz

Bc. Eva Mertová – AP

mertova@zshuskom.cz

Lada Blinková - AP

lblinkova@zshuskom.cz

Renáta Pleskačová – AP

pleskacova@zshuskom.cz

Ing. Helena Škarpová - AP

Jana Novotná - AP

Dagmar Patloková - ŠD

Hana Stará - ŠD

skarpova@zshuskom.cz

jnovotna@zshuskom.cz

dpatlokova@zshuskom.cz

stara@zshuskom.cz 

Jaroslava Tomešová – ŠK

tomesova@zshuskom.cz

Jana Vystoupilová - AP

jvystoupilova@zshuskom.cz

Tereza Duchoňová - AP

Aneta Brandštetrová Bogorová - AP

Ludmila Drebot (JČ i UA)

tduchonova@zshuskom.cz

brandstetrova@zshuskom.cz

ldrebot@zshuskom.cz