Výsledky žáků

  • Žáci se pod vedením svých učitelů pravidelně zapojují do různých naukových a sportovních soutěží a olympiád.
  • Nejvýraznější úspěchy dosahují žáci v následujících soutěžích:
    • olympiády - M, JČ, JA, JN
    • recitace 
    • sport - atletika, kopaná, florbal
  • Škola se zapojuje do celé řady dalších soutěží, které jsou určitou přípravou žáků na vyšší formy těchto soutěží jako např. Pythagoriáda – příprava na matematickou olympiádu, Archimediáda – příprava na fyzikální olympiádu, přírodovědný Klokan apod.
  • Při pravidelném celostátním testování žáků ČR (SCIO) dosahují někteří naši žáci velmi dobrých - nadstandardních výsledků.