Výsledky žáků

 • Žáci se pod vedením svých učitelů pravidelně zapojují do různých naukových a sportovních soutěží a olympiád.
 • Nejvýraznější úspěchy dosahují žáci v následujících soutěžích:
  • matematická olympiáda (několik prvních míst v okresním kole a postup do oblastního kola s umístěním do desátého místa),
  • výtvarné soutěže (účast v celostátním kole oceněná zvláštním uznáním ministerstva školství),
  • olympiáda v německém jazyce (pravidelné umístění od prvního do pátého místa v okresním kole),
  • olympiáda v anglickém jazyce (pravidelné umístění do 5.místa v okresním kole),
  • recitační soutěž (každoroční výrazný úspěch v okresním kole, několikrát postup přes první místo v oblastním kole až na celostátní přehlídky),
  • biologická olympiáda (pravidelná účast v okresním kole vždy s umístěním v první desítce, několikrát první místo),
  • chemická olympiáda (pravidelná účast v okresním kole, několikrát umístění na prvním místě),
  • fyzikální olympiáda (pravidelná účast v okresním kole, několikrát umístění na prvních třech místech),
  • mladý historik (pravidelná účast v okresním kole, několikrát umístění do desátého místa),
  • olympiáda v českém jazyce (pravidelná účast v okresním kole, několikrát umístění do desátého místa),
  • sportovní soutěže (jsou obsazovány podle výkonnosti žáků, výrazné úspěchy v okrskových, okresních a oblastních kolech byly dosaženy v atletice - skok vysoký, běhy, skok do dálky, hod míčkem, v kopané, v házené, v hokejbalu, ve vybíjené, v odbíjené a v plavání).
 • Škola se zapojuje do celé řady dalších soutěží, které jsou určitou přípravou žáků na vyšší formy těchto soutěží jako např. Pythagoriáda – příprava na matematickou olympiádu, Archimediáda – příprava na fyzikální olympiádu. přírodovědný Klokan apod.
 • Škola také organizuje vlastní soutěže a to jak pro žáky školy, tak i pro žáky okolních škol, jako např. turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu apod.