Výsledky žáků

 • Žáci se pod vedením svých učitelů pravidelně zapojují do různých naukových a sportovních soutěží a olympiád.
 • Nejvýraznější úspěchy dosahují žáci v následujících soutěžích:
  • olypiády - M, JČ, JA, JN
  • recitace 
  • sport 
 • Škola se zapojuje do celé řady dalších soutěží, které jsou určitou přípravou žáků na vyšší formy těchto soutěží jako např. Pythagoriáda – příprava na matematickou olympiádu, Archimediáda – příprava na fyzikální olympiádu. přírodovědný Klokan apod.
 • Škola také organizuje vlastní soutěže a to jak pro žáky školy, tak i pro žáky okolních škol, jako např. turnaje ve vybíjené, basketbalu, florbalu apod.
 • Při pravidelném celostátním testování žáků ČR (SCIO) doshují někteří naši žáci vynikajících výsledků.