Výsledky žáků

 • Žáci se pod vedením svých učitelů pravidelně zapojují do různých naukových a sportovních soutěží a olympiád.
 • Nejvýraznější úspěchy dosahují žáci v následujících soutěžích:
  • olympiády - M, JČ, JA, JN
  • recitace 
  • sport - atletika, kopaná, florbal
 • Škola se zapojuje do celé řady dalších soutěží, které jsou určitou přípravou žáků na vyšší formy těchto soutěží jako např.:
  • Pythagoriáda – příprava na matematickou olympiádu,
  • Archimediáda – příprava na fyzikální olympiádu, 
  • Přírodovědný Klokan apod.
 • Při pravidelném celostátním testování žáků ČR (SCIO) dosahují někteří naši žáci velmi dobrých - nadstandardních výsledků.
 • Vyhledávání nadaných žáků – škola se zapojila do projektu JMK zaměřeného na vyhledávání nadaných žáků a na jejich následnou podporu. Projekt je určen pro žáky 4. a 5. ročníku