ŠD - Celoroční plán práce

Celoroční plán školní družiny

ZÁŘÍ

Jsme kamarádi

 • seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu venku a činnostech ŠD
 • soutěžíme ve správném chování ve školní jídelně ( besedujeme – čeho jsme si všimli v jídelně, klady a co by mohlo být jinak)
  • učíme se chovat mezi sebou (kolektivní hry)
 • stanovíme si 10 zásad chování v družině
 • společná hra – užíváme kouzelná slovíčka při hrách
 • rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry v družstvech)
  • kreslíme, malujeme, koláž ovoce, zelenina
 • beseda (rozdíl mezi slovem „spolužák a kamarád“) , kresba svého kamaráda

 

ŘÍJEN

Přišel podzim

 • sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních činnostech)
 • podzimní listí (otiskování, lepení, stříhání, vytrhávání, malba, frotáž)
 • výroba skřítka Podzimníčka
 • závodivé hry na hřišti, využití průlezek (pohyblivost a obratnost)
  • vycházky na Křížový kopec (stezka bosou nohou)

 

LISTOPAD

Rozmanitost přírody

 • máme doma mazlíčka – jak se o něho správně starám (krmení, čistota, péče)
 • ilustrace mého mazlíčka (kresba, malba, lepení)
 • četba příběhu o zvířátkách (Medvědí příběhy, O pejskovi Barnabášovi a jiné)
 • vycházka Valkýra – domácí zvířata
 • poznávání stromů – jak se mění podzimní příroda
 • lidové zvyky a pranostiky
 • vzájemná pomoc při jakékoliv činnosti-vztahy mezi dětmi
  • závodivé hry a soutěže v tělocvičně

 

PROSINEC

Přišel čas vánoční

 • vánoční tradice – význam a dodržování
 • vánoční dílničky
 • výroba vánočních přání
 • sportovní hry v nafukovací hale – soutěže mezi družinami
 • zpěv koled
 • vánoční překvapení pro děti

 

LEDEN

Zima je tu

 • zimní radovánky na sněhu
 • stavba sněhuláka
 • výtvarné ztvárnění zimy pomocí různých technik
 • stopy ve sněhu
 • vycházka do přírody – krmení ptáčků
 • soutěž ve stolní hře – Člověče, nezlob se

 

ÚNOR

Místo, kde bydlíme

 • vycházka městem – historické památky
 • kreslíme a malujeme místa, kde nám je dobře
 • koláž domů
 • vyprávění o rodině a domě, kde žijeme
 • hrajeme si na průvodce městem
 • karneval – výroba masek, maškarní bál v nafukovací hale

 

BŘEZEN

Měsíc knihy

 • popletené pohádky a jejich rozluštění
 • hledání dvojic v pohádkách a správné zařazení
 • ilustrace oblíbené pohádkové postavy
 • návštěva městské knihovny
 • dramatizace pohádek
 • prezentace knihy
 • pohádkový kvíz
 • pohybové hry na hřišti, v nafukovací hale (fotbal, vybíjená)

 

DUBEN

Jarní příroda

 • přírodovědná vycházka – poznávání prvních jarních květin
 • origami z barevného papíru
  • povídání o lidových zvycích
  • barvení velikonočních vajíček
  • den Země – ochrana životního prostředí, učíme se třídit odpad

 

KVĚTEN

Co mi řekl semafor

 • učíme se poznávat základní dopravní značky
 • Svátek matek- přáníčka pro maminky, besedujeme na téma „co pro mě znamená moje maminka“
 • družinový výlet
 • soutěžíme v překážkové dráze, využíváme všech obměn honiček na družinové zahradě, nebo na hřišti Lipová

ČERVEN

Poznávání dětí na celém světě

 • Den dětí - zábavné odpoledne
 • rekreační pobyty na hřišti a školní zahradě
 • rozloučení se školním rokem

 

Poznámka: CELOROČNÍ PLÁN SE MŮŽE MĚNIT DLE POČASÍ.