Výchovný poradce

 

Vážení rodiče, milí žáci pátých a devátých ročníků,
 
     stránky, které jste právě otevřeli, by vám měly pomoci při vaší orientaci v přijímacím řízení na střední školy. Informace, které se tu objeví, budou   průběžně aktualizovány podle toho, jak bude přijímací řízení probíhat .
Není třeba se předběžně děsit, myslím, že vám dokážu být nápomocna natolik, abychom celé přijímací řízení zvládli k vaší spokojenosti.
 
     V současnosti by měli zpozornět hlavně ti, kteří uvažují o studiu oboru s uměleckým zaměřením a budou tedy skládat talentovou zkoušku. V následujícím textu totiž zjistíte,že vaše přihláška musí být doručena na příslušnou střední školu do konce listopadu. Pokud o takovém studiu uvažujete, je na místě se za mnou včas zastavit pro bližší informace.
 
      S ostatními se budu těšit na viděnou na burze SŠ, která bude naší školou organizována, jako každý rok, v rámci čtvrtletních třídnických schůzek v měsíci listopadu. Dále vás ráda uvidím na společné informativní schůzce v měsíci lednu, která bude výhradně věnována informacím k přijímacímu řízení a podávání přihlášek.
O přesných termínech obou akcí budete včas informování jednak formou školního zpravodaje, a samozřejmě také prostřednictvím našich www stránek.
 
      Pro individuální konzultace jsem vám k dispozici po telefonické domluvě – tel. číslo 519 363 616.
 
                                                               Na spolupráci se těší         
                                               Ing. Libuše Tížková, výchovný poradce