Úvodní informace

Vážení rodiče,

se začátkem školního roku 2019/2020 uvádíme do provozu nový školní informační systém EDOOKIT.

Součástí tohoto systému je mimo jiné i tzv.rodičovský portál (elektronická žákovská knížka), který nahrazuje klasickou papírovou žákovskou knížku.

Prostřednictvím tohoto portálu získávají rodiče veškeré informace týkající se školní docházky svých dětí - přehled školních akcí, rozvrhy, informace o prospěchu a chování, přehled absence (s možností omlouvání), domácí úkoly, studijní materiály, možnost komunikace s vyučujícími aj.

Začátkem září Vám pošleme Vaše přihlašovací údaje do systému na emailovou adresu, kterou jste uvedli v dotazníku na konci školního roku. Pomocí těchto údajů se přihlásíte na adrese https://zshuskom.edookit.net  nebo kliknutím na odkaz umístěný na webu školy. Heslo pro prvotní přihlášení, které obdržíte, si můžete změnit v nastavení portálu. Pracovat se systémem mohou zájemci také prostřednictvím mobilní aplikace EDOOKIT, kterou si můžete stáhnout a nainstalovat jak pro OS Android (Google Play) tak i pro iOS (AppStore). ID naší školy je zshuskom. Pro pohodlnější přihlašování si můžete přidat spouštěcí ikonu programu na plochu Vašeho zařízení (návod nejdete na webu školy).

Podobně jako rodiče budou mít do systému přístup i žáci od 5.ročníku. Svoje účty si žáci nastaví s vyučujícími v hodinách informatiky hned v září

V zájmu rodičů je chránit si své přístupové údaje, jelikož i omlouvání absencí a sdělování informací bude probíhat přes EDOOKIT a pokud omluvenka, příp.zpráva o přečtení informace přijde z profilu rodiče, budeme ji považovat za platnou.

Je třeba upozornit, že jsme na začátku a všichni, tedy jak učitelé, tak i žáci a rodiče, se budeme učit se systémem EDOOKIT pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody.


Podrobné návody k užívání rodičovského portálu si můžete stáhnout z webových stránek naší školy, kde naleznete také několik videonávodů.

Jsme přesvědčeni, že využívání nového systému EDOOKIT přispěje k lepší informovanosti i komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.