Školní psycholog

Mgr. Hana Forejtníková

Jako školní psycholožka jsem ve škole k dispozici...

pro žáky: 

  • poskytuji pomoc a podporu při řešení osobních problémů
  • konzultuji při problémech s učením
  • koordinuji péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. děti s poruchami učení a chování, nadané děti)
  • nabízím psychologické poradenství při výběru střední školy
  • pracuji s třídními kolektivy – podporuji a rozvíjím zdravé vztahy ve škole

pro rodiče:

  • konzultuji výchovné a výukové obtíže jejich dětí

pro učitele:

  • konzultuji a spolupracuji při vedení žáků
  • účastním se práce s třídními kolektivy 

Kontakt:    tel.: 519 363 621, 771 270 972                 e-mail:  forejtnikova@zshuskom.cz

Pracovna:   budova ZŠ Hustopeče, Komenského 2 – přístavba, 3. patro

Konzultaci doporučuji vždy předem telefonicky nebo e-mailem objednat, lze se domluvit i na konzultaci v pozdějších odpoledních hodinách.