Z historie školy

 O českém školství se v historii města Hustopeče objevují první zmínky z roku 1909, kdy bylo c.k. zemskou radou v Brně pod číslem 221 55 vydáno povolení ke zřízení České soukromé matiční školy obecné v Hustopečích. Původní česká škola byla umístěna v 1.poschodí domu pana Vahaly v Panské ulici č.122 (nyní Mrštíkova 1 - obr.vlevo nahoře). Po několikaletém přemísťování české školy (např. dům pana Josefa Pittnera na ulici Nádražní na obrázku vlevo dole) bylo v roce 1921 zahájeno vyučování v nové školní budově – nynější budově 1.stupně ZŠ Hustopeče, Komenského 2, pamětníky zvané “holubník” nebo “žlutá škola” (obr. vpravo dole). K této původní budově byly postupně přistavovány další objekty.

 

V roce 1937 budova měšťanské školy – současná hlavní budova na ulici Komenského, dále v roce 1959 budova školních dílen, v roce 1984 nová přístavba 2. stupně včetně kotelny a v roce 1991 moderní školní jídelna. Na podzim r. 2018 byla zahájena nad spojovacím krčkem mezi hlavní budovou a přístavbou 2. stuně a nad školními dílnami dostavba 5 odborných učeben. Současně proběhla i celková rekonstrukce stávající budovy školních dílen. Veškeré tyto prostory byly pro žáky otevřeny v létě r. 2019.

 

 

Kromě pohnutých válečných let druhé světové války, kdy byly české školy v Hustopečích uzavřeny a měšťanská státní škola byla přestěhována do Nikolčic, sloužily uvedené objekty vždy českému základnímu školství.