Rozpočet školy, Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty roku 2021:

a) od zřizovatele (Město Hustopeče)

- provoz:                                       5,514.000,-- Kč

- odvody z investičního fondu: 1,334.000,-- Kč

 

b) z Krajského úřadu Brno 

Celkový příspěvek na r. 2021: 43,806.662,00 Kč

----------------------------------------------------------------------

Střednědobý výhled rozpočtu - hlavní činnost (v tis. Kč)