Rozpočet školy, Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty roku 2020:

a) od zřizovatele (Město Hustopeče)

- provoz:                                       5,857.000,-- Kč

- odvody z investičního fondu: 1,404.000,-- Kč

- schváleno Zastupitelstvem města Hustopeče dne 19. 12. 2019 pro r. 2020

Návrh pro r. 2021

 

b) z Krajského úřadu Brno 

Celkový příspěvek na r. 2020: 45,417.613,00 Kč

----------------------------------------------------------------------

Střednědobý výhled rozpočtu - hlavní činnost (v tis. Kč)