Rozpočet školy, Střednědobý výhled rozpočtu

Rok 2024

a) Od zřizovatele (Město Hustopeče)

Prvotní rozpočet: 7 290 000 Kč

z toho:

  • 2 890 000 Kč - energie
  • 1 247 000 Kč - odpisy
  • 2 503 800 Kč - provoz ZŠ
  •    650 000 Kč - provoz jídelny / kuchyně 

----------------------------------------------------------------------

Střednědobý výhled rozpočtu od zřizovatele a z Kr. Ú. Brno (v tis. Kč) pro r. 2024, 2025 a 2026 (plán).

a) Od Krajského úřadu v Brně

k 10. 3. 2024

 

Platy 39 484 523 Kč
   
Zákonné odvody 13 372 832 Kč
OON 80 000 Kč
FKSP 394 836 Kč
ONIV 790 125 Kč
   
CELKEM 54 122 316 Kč