Rozpočet školy, Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty roku 2019:

a) od zřizovatele (Město Hustopeče) - provoz

stanovený rozpočet

dotace

odvody

odpisy

1 589 000 Kč

1 589 000 Kč

energie

935 000 Kč

 

školní jídelna

740 000 Kč

 

2 483 000 Kč

 

celkem s odpisy

5 747 000 Kč

1 589 000 Kč

celkem bez odpisů

4 158 000 Kč

 

b) z Krajského úřadu Brno 

Celkový příspěvek na r. 2019: 37 166 790 Kč (prvotní verze z 2/2019)

----------------------------------------------------------------------

Střednědobý výhled rozpočtu - hlavní činnost (v tis. Kč)