Rozpočet školy, Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty roku 2022:

a) od zřizovatele (Město Hustopeče)

Celkem: 6 180 000 Kč

z toho:

  • 2 000 000 Kč na energie
  • 2 477 000 Kč na odpisy
  • 1 703 000 Kč na další provozní náklady

 

b) z Krajského úřadu Brno 

Celkový příspěvek:                            49 524 846 Kč

  • Přímé výdaje na vzdělávání:  45 023 653 Kč
  • Podpůrná opatření:                   4 501 193 Kč

----------------------------------------------------------------------

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč) pro r. 2023 a 2024

- ze dne 5. 11. 2021