Rozpočet školy, Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty roku 2023:

a) od zřizovatele (Město Hustopeče)

Prvotní rozpočet: 8 653 000 Kč

z toho:

  • 4 450 000 Kč na energie
  • 1 299 000 Kč na odpisy
  • 2 164 000 Kč na další provozní náklady - škola
  •     740 000 Kč na další provozní náklady - školní kuchyně s jídelnou

v rámci následných rozpočtových úprav byl rozpočet r. 2023 upraven - navýšen:

  •     343.000 Kč - navýšení provozního rozpočtu
  •     189.769 Kč - výměna kotle (pro středisko školní jídelny / kuchyně)

b) z Krajského úřadu Brno - 1. verze z 7. 3. 2023 

Platy:                      35 157 026 Kč
OON:                             64 000 Kč (ostatní osobní náklady)
Zákonné odvody: 11 904 707 Kč
FKSP:                           703 140 Kč
ONIV:                           907 938 Kč (ostatní neinvestiční náklady) 
CELKEM:                48 736 811 Kč

 

----------------------------------------------------------------------

Celkový rozpočet (zřizovatel + Kr.Ú Brno) pro r. 2023

 

Střednědobý výhled rozpočtu od zřizovatele a z Kr. Ú. Brno (v tis. Kč) pro r. 2023, 2024 a 2025 (plán)