Zájmové kroužky, výuka náboženství

Výsledek obrázku pro zájmové kroužky

Činnost jednotlivých skupin bude zahájena převážně až od začátku října 2020, přesný termín se žáci dozví od jednotlivých vedoucích kroužků.

V rámci nepovinných předmětů bude ve škole probíhat pouze výuka náboženství.

Všechny ostatní aktivity budou realizovány v rámci zájmových kroužků, a to za úplatu. 

 

název

vedoucí

místo konání

měsíční úhrada

členové

čas konání

Divadelní kroužek Šikulky

V. Pešáková

stávající MěKs

250 Kč

současní členové

úterý

15,15 až 17,15

Dramatický kroužek Oskárek

V. Pešáková

učebna 3.A

250 Kč

2. – 3. roč.

pondělí

15,00 až 15,45

Výtvarná dílna I

P. Sedlářová

učebna 3.A

250 Kč

1. až 2. roč.

středa

13,00 až 15,00

Výtvarná dílna II

S. Novotná

učebna 5.A

250 Kč

3. – 5. roč.

středa

13,00 až 15,00

Volejbal I

M. Straka

tělocvična

200 Kč

1. až 2. roč.

pondělí a středa

15,00 až 16,30

Volejbal II

P. Groh

tělocvična

200 Kč

3. až 5. roč.

úterý a čtvrtek

15,00 až 16,30

Sportovní hry I

M. Semerádová

J. Šebestová

sportovní hala

200 Kč

1. až 5. roč.

pondělí

15,15 až 16,30

Sportovní hry II

M. Semerádová

J. Šebestová

sportovní hala

200 Kč

1. až 5. roč.

pátek

15,00 až 16,30

 

Výuka náboženství ve šk. r. 2020/21

žáci z ročníku

ZŠ, kde probíhá výuka

třída, ve které probíhá výuka

den

hodina

vyučující

1.

Komenského

1.A

holubník

pondělí

12,15 až 13,00

V. Zahrádka

2.

Komenského

1.A

holubník

čtvrtek

12,15 až 13,00

J. Nekuda

3.

Komenského

4.B

hlavní budova

horní patro

středa

13,15 až 14,00

J. Nekuda

4. + 5.

Komenského

5.C

hlavní budova horní patro

pondělí

13,15 – 14,00

V. Zahrádka

6. až 9.

Nádražní

 

 

 

V. Zahrádka

Soubory ke stažení