Zájmové kroužky, výuka náboženství

Výsledek obrázku pro zájmové kroužky

Činnost jednotlivých skupin bude zahájena od začátku října 2022, přesný termín se žáci dozví od jednotlivých vedoucích kroužků.

V rámci nepovinných předmětů bude ve škole probíhat pouze výuka náboženství.

Všechny ostatní aktivity budou realizovány v rámci zájmových kroužků, a to za úplatu. 

 

Výuka náboženství od 14. září 2022 (1. třídy od 19.9.2022)

Soubory ke stažení