Nepovinné předměty a zájmové kroužky

V přiložených tabulkách najdete přehled kroužků a nepovinných předmětů, které pracují na naší škole.