Zájmové kroužky, výuka náboženství

Výsledek obrázku pro zájmové kroužky

 

V rámci nepovinných předmětů bude ve škole probíhat pouze výuka náboženství. Bližší informace předají dětem pracovníci farnosti. 

Všechny ostatní aktivity budou realizovány v rámci zájmových kroužků, a to za úplatu. 

Co

Kdo

Kde a kdy

Měsíční úhrada

v Kč

Divadelní kroužek Šikulky

V. Pešáková

Říjen – únor  

5.A

Březen – květen kino

Středa 15. 00 – 16.30

200,-

Výtvarná

dílna

 

M. Tomečková

3.B.

středa

13. – 15.00

250,-

Hravé učení

- jen do konce 1/2024

S. Novotná

5.A

Středa

13. 00– 14.30

200,-

Volejbal I.

1.-2.ročník

P. Balga

Tělocvična

Úterý a čtvrtek

15.30 – 17.00

200,-

Volejbal II.

2.-3.ročník

P. Sedlářová

M. Kolářová

Tělocvična

Pondělí a středa

15.30 – 17.00

200,-

Jóga pro děti

1.-2.ročník

I. Pospíšilová

1.B

Pondělí

13.00-15.00

200,-

Florbal

5. až 7. roč.

V. Kejík,

J. Unger ml.

Středa

14,00 až 15,30

Sportovní hala ZŠ lichý týden

Městská hala

sudý týden

200,-

Rozcvička pro hlavu i tělo

3. a 4. roč.

Mgr. D. Idesová

Mgr. H.Forejtníková

každé ráno

v 7,30 - 7,50 hod.

školní klub, případně 2. patro budovy 2.st.

(od 13. 11. 2023)

200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení