Zájmové kroužky, výuka náboženství

Výsledek obrázku pro zájmové kroužky

Činnost jednotlivých skupin bude zahájena převážně až od začátku října 2019. 

V rámci nepovinných předmětů bude ve škole probíhat pouze výuka náboženství. Všechny ostatní aktivity budopu realizovány v rámci zájmových kroužků, a to za úplatu. 

   

 

Soubory ke stažení