Školní poradenské pracoviště

Výsledek obrázku pro školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané
  3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
  4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
  5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Hlavním cílem ŠPP je vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Zajišťujeme jednak včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků a třídních kolektivů, jednak dlouhodobější práci se žáky, učiteli a třídními kolektivy.

Členové školního poradenského pracoviště - kontakty a konzultační hodiny
(konzultaci doporučujeme vždy předem domluvit (telefon, email, Edookit), je pak možné domluvit se i na jiný čas)

Školní psycholog, vedoucí ŠPP a koordinátor pro komunikaci se ŠPZ
   Mgr. Hana Forejtníková - forejtnikova@zshuskom.cz, 519 363 621, 771 270 972
   Pracovna ŠP, přístavba 3.patro, konz. hodiny: pondělí 7:45 - 9:30

Školní speciální pedagog a výchovný poradce pro 1.stupeň
   Mgr. Dagmar Idesová - didesova@zshuskom.cz, 519 363 625
   Pracovna ŠSP, přístavba 2.patro, konz. hodiny: pondělí a úterý 12:40 - 13:25

Výchovný poradce pro 2.stupeň, poradce pro volbu povolání
   Mgr. Hana Matějková - matejkova@zshuskom.cz, 519 363 623
   Kabinet ČJ, přístavba 2.patro, konz. hodiny: pátek 11:00 - 12:30

Školní metodik prevence
   Mgr. Ivana Franková - frankova@zshuskom.cz, 519 363 616
   Kabinet přírodopisu, hlavní budova 1.patro, konz. hodiny: úterý 12:00 - 13:30

Soubory ke stažení