Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby na naší škole poskytuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), ve kterém kromě výchovných poradců pro 1. i 2. stupeň a školního metodika prevence působí také školní psycholog a speciální pedagog.

Hlavním cílem ŠPP je vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Zajišťujeme jednak včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků a třídních kolektivů, jednak dlouhodobější práci se žáky, učiteli a třídními kolektivy. Chceme poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané
  3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
  4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
  5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Členové školního poradenského pracoviště a kontakty

Školní psycholog, vedoucí ŠPP a koordinátor pro komunikaci se ŠPZ
   Mgr. Hana Forejtníková - forejtnikova@zshuskom.cz, 519 363 621

Výchovný poradce pro 1. stupeň
   Mgr. Daniela Josefíková - dandajo@seznam.cz, 519 363 618

Výchovný poradce pro 2. stupeň
   Mgr. Libuše Tížková - tizkova.l@seznam.cz, 519 363 629

Školní metodik prevence
   Mgr. Ivana Franková - frankova@seznam.cz, 519 363 629

Speciální pedagog
   PhDr. Martin Hladký - hladky.martin@seznam.cz, 519 363 625