Školní poradenské pracoviště

Výsledek obrázku pro školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané
  3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
  4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
  5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Hlavním cílem ŠPP je vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Zajišťujeme jednak včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků a třídních kolektivů, jednak dlouhodobější práci se žáky, učiteli a třídními kolektivy.

Členové školního poradenského pracoviště - kontakty a konzultační hodiny
(konzultaci doporučujeme vždy předem domluvit (telefon, email, Edookit), je pak možné domluvit se i na jiný čas)

Školní psycholog, vedoucí ŠPP a koordinátor pro komunikaci se ŠPZ
   Mgr. Hana Forejtníková - forejtnikova@zshuskom.cz, 519 363 621, 771 270 972
   Pracovna ŠP, přístavba 3.patro, konz. hodiny: pátek 7:45 - 9:30

Školní speciální pedagog a výchovný poradce pro 1.stupeň
   Mgr. Dagmar Idesová - didesova@zshuskom.cz, 519 363 625
   Pracovna ŠSP, přístavba 2.patro, konz. hodiny: úterý 11:45 - 13:25

Výchovný poradce pro 2.stupeň
   Mgr. Hana Matějková - matejkova@zshuskom.cz, 519 363 623
   Kabinet ČJ, přístavba 2.patro, konz. hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:40

Výchovný poradce pro volbu povolání
   Ing. Libuše Tížková - tizkova@zshuskom.cz, 519 363 616
   Kabinet přírodopisu, hlavní budova 1.patro, konz. hodiny: středa 8:55 - 9:40

Školní metodik prevence
   Mgr. Ivana Franková - frankova@zshuskom.cz, 519 363 616
   Kabinet přírodopisu, hlavní budova 1.patro, konz. hodiny: pátek 8:00 - 8:45

  

Soubory ke stažení