Školní poradenské pracoviště

Výsledek obrázku pro školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané
  3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
  4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
  5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování

Hlavním cílem ŠPP je vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Zajišťujeme jednak včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků a třídních kolektivů, jednak dlouhodobější práci se žáky, učiteli a třídními kolektivy.

Členové školního poradenského pracoviště a kontakty

Školní psycholog, vedoucí ŠPP a koordinátor pro komunikaci se ŠPZ
   Mgr. Hana Forejtníková - forejtnikova@zshuskom.cz, 519 363 621

Výchovný poradce 
   Mgr. Hana Matějková - hankamatejkova@post.cz, 519 363 623

Výchovný poradce pro volbu povolání
   Ing. Libuše Tížková - tizkova.l@seznam.cz, 519 363 629

Školní metodik prevence
   Mgr. Ivana Franková - frankova@seznam.cz, 519 363 629