ŠD - Základní informace, kontakty

Školní Družina při ZŠ Komenského má od šk. r. 2020/21 5 oddělení umístněných v budově 1. stupně.

Vychovatelky školní družiny 

p. GAJDOVÁ Věra

778 457 151 

3. patro

p. VARMUŽOVÁ Dana 

778 457 156 

1. patro

p. PATLOKOVÁ Dagmar

778 457 152 

3. patro

p. GAJDOVÁ Marie

778 457 154 

3. patro

p. KADLECOVÁ Adéla

p. STARÁ Hana

778 457 155

778 973 490

3. patro

1. patro

 

 

Vychovatelka školního klubu

p. TOMEŠOVÁ Jaroslava   519 363 663 - suterén hlavní budovy ZŠ

emailové kontakty na vychovatelky ŠD a ŠK

Provoz ŠD

06:45 – 07:40 Ranní družina - žlutá budova ZŠ (holubník)
11:35 – 16:00 Odpolední družina v jednotlivých odděleních
16:00 – 16:30 Všechna oddělení jsou sloučena do jedné třídy 

 

Provoz ŠK

12,00 - 16,30 hod.