ŠD - Základní informace, kontakty

Školní družina má od šk. r. 2023/24 celkem sedm oddělení umístněných ve dvou budovách (1. stupeň (holubník) + hlavní budova) 

Vychovatelky školní družiny 

Číslo oddělení

Žáci ze tříd

Vychovatelka

Učebna

Budova

Patro

Tel. číslo na vychovatelku

1.

 

15.4.2024

oddělení

zrušeno

 

 

2.

2.B + 2.C

Gajdová V.

2.C

Hlavní

2.

778 457 154

778 457 152

3.

2.A + část žáků 4.A

Varmužová D.

2.A

1. stupně

2.

778 457 156

4.

3.B + část žáků 3.C

Blahová V.

3.A

Hlavní

2.

778 457 151

5.

3.A + část žáků 3.C + 4.B

od 15. 4. 2024

Gajdová M.

3.C

1. stupeň

1.

778 973 490

6.

1.A + část žáků 1.B

Moškvanová D.

1.A

Hlavní

2.

778 457 155

7.

1.C + část žáků 1.B

Pavlíčková P.

1.C

1. stupně

3.

771 270 975

 

 

 

 

 

 

 

Ranní

6,45 – 7,40

 

 

1.B

1. stupně

1.

 

 

Vychovatelka školního klubu

p. TOMEŠOVÁ Jaroslava   519 363 663 - suterén hlavní budovy ZŠ

e-mailové kontakty na vychovatelky ŠD a ŠK

Provoz ŠD

06:45 – 07:40 Ranní družina - žlutá budova ZŠ (holubník)
11:35 – 16:00 Odpolední družina v jednotlivých odděleních
16:00 – 16:30 Všechna oddělení jsou sloučena do jedné třídy 

 

Provoz ŠK

12,00 - 16,30 hod.