Základní informace, kontakty

Školní Družina při ZŠ Komenského má 6 oddělení umístněných v budově 1. stupně.

Vychovatelky školní družiny 

p. GAJDOVÁ Věra

778 457 151 

3. patro

p. KUNÝTOVÁ Dana

778 457 156 

1. patro

p. PATLOKOVÁ Dagmar

778 457 152 

1. patro

p. PATLOKOVÁ Lucie

778 457 153 

3. patro

p. BEDNÁŘOVÁ Kateřina

778 457 154 

3. patro

p. KADLECOVÁ Adéla

778 457 155 

3. patro

emailové kontakty

Provoz ŠD

06:45 – 07:40 Ranní družina v třídě 4. B (žlutá budova)
11:35 – 16:00 Odpolední družina v jednotlivých odděleních
16:00 – 16:30 Všechna oddělení jsou sloučena do třídy 4. B