Základní informace, kontakty

Školní Družina při ZŠ Komenského má 6 oddělení umístněných v budově 1. stupně.

Vychovatelky školní družiny

p. GAJDOVÁ Věra

778 704 114

3. patro

p. KUNÝTOVÁ Dana

778 704 115

1. patro

p. PATLOKOVÁ Dagmar

778 704 116

1. patro

p. PATLOKOVÁ Lucie

778 704 117

3. patro

p. BEDNÁŘOVÁ Kateřina

778 704 118

3. patro

p. KADLECOVÁ Adéla

778 704 119

3. patro

emailové kontakty

Provoz ŠD

06:45 – 07:40 Ranní družina v třídě 4. B (žlutá budova)
11:35 – 16:00 Odpolední družina v jednotlivých odděleních
16:00 – 16:30 Všechna oddělení jsou sloučena do třídy 4. B