ŠD - Základní informace, kontakty

Školní Družina při ZŠ Komenského má od šk. r. 2020/21 5 oddělení umístněných v budově 1. stupně.

Vychovatelky školní družiny 

p. GAJDOVÁ Věra

778 457 151 

3. patro

p. VARMUŽOVÁ Dana (Kunýtová) 

778 457 156 

1. patro

p. PATLOKOVÁ Dagmar

778 457 152 

3. patro

p. GAJDOVÁ Marie

778 457 154 

3. patro

p. KADLECOVÁ Adéla

778 457 155 

3. patro

Vychovatelka školního klubu

p. TOMEŠOVÁ Jaroslava   519 363 663 - suterén hlavní budovy ZŠ

emailové kontakty

Provoz ŠD

06:45 – 07:40 Ranní družina - žlutá budova ZŠ (holubník)
11:35 – 16:00 Odpolední družina v jednotlivých odděleních
16:00 – 16:30 Všechna oddělení jsou sloučena do jedné třídy 

 

Provoz ŠK

12,00 - 16,30 hod.