ŠD - Informace ke způsobu vyzvedávání dítěte - jen 1.B a 1.C

Informace k vyzvedávání dětí z oddělení školní družiny – hlavní budova – 1.B a 1.C

Informaci vychovatelce ŠD o požadavku na odchod dítěte ze školní družiny můžete učinit jedním ze dvou způsobů:

A) Pokud ještě nejste zaregistrováni v programu www.skolniprogram.cz/login

 • JEN jediná možnost - zatelefonováním příslušné vychovatelce ŠD:
  • 1. B – tel. číslo: 778 457 154 – Marie Gajdová
  • 1. C – tel. číslo: 778 457 155 – Adéla Kadlecová
   • vychovatelce sdělíte ústně svůj požadavek  
   • telefonní hovor je zpoplatněn dle vašeho aktuálního tarifu

 

B) Pokud již jste řádně zaregistrováni v programu www.skolniprogram.cz/login a voláte-li z telefonního čísla, které jste ve své registraci zadali.

 • První možnost – stejná jako u bodu A)
  • jde o běžné telefonní volání
 • Druhá DOPORUČENÁ možnost – zatelefonováním na tel. číslo:
  • 910 121 510
   • Po uskutečnění spojení uslyšíte, že váš požadavek na vyzvednutí dětí byl úspěšně přijat.
   • Poté se do 30s zobrazí Váš požadavek vychovatelce ŠD na obrazovce počítače.
   • Uvedené telefonní číslo platí pro obě oddělení (1.B i 1.C) a taktéž i pro všechny děti, které do těchto oddělení jsou přihlášeny.
   • Telefonní hovor nic nestojí.

 

Jakmile vychovatelka ŠD získá od rodiče (tel. čísel v jeho účtu nastavených) informaci, že dítě může ze ŠD odejít, v co nejkratším čase jej „propustí“ ze třídy - dítě odchází do své šatny (přízemí budovy 2. stupně).

Od této chvíle již škola nepřebírá za dítě odpovědnost.

Rodič může po nezbytně nutnou dobu pobývat s dítětem v prostoru šaten.  

 Upozornění:

 • V čase mezi 13,00 hod. a 15,00 hod. není možné dítě ze ŠD vyzvednout.
 • Požadavek na vyzvednutí však dle varianty B) můžete poslat i v tomto čase.

 

Nedostaví-li se dítě k šatnám do 5 minut, zatelefonujte vychovatelce – bod A).