ŠD - Informace ke způsobu vyzvedávání dítěte - hlavní budova i holubník

Informace k vyzvedávání dětí z oddělení školní družiny – hlavní budova i holubník

UPOZORNĚNÍ - ve šk. roce 2023/24 až do odvolání - varianta B) - jen pro děti z oddělení v hlavní budově

Informaci vychovatelce ŠD o požadavku na odchod dítěte ze školní družiny můžete učinit jedním ze dvou způsobů:

A) Pokud ještě nejste zaregistrováni v programu www.skolniprogram.cz/login

 • je JEN jediná možnost - zatelefonováním příslušné vychovatelce ŠD:
 • Postup zaregistrování rodiče a zavedení dítěte do systému - viz příloha ke stažení dole

B) Pokud již jste řádně zaregistrováni v programu www.skolniprogram.cz/login a voláte-li z telefonního čísla, které jste ve své registraci zadali.

 • První možnost – stejná jako u bodu A)
  • jde o běžné telefonní volání

 

 • Druhá DOPORUČENÁ možnost – zatelefonováním na tel. číslo: 910 121 510
  • Telefonní hovor nic nestojí.
  • Uvedené telefonní číslo platí pro všechna oddělení a taktéž i pro všechny děti, které do těchto oddělení jsou přihlášeny.
  • Poté se do 30s zobrazí Váš požadavek vychovatelce ŠD na obrazovce počítače.
  • Po uskutečnění spojení uslyšíte, že váš požadavek na vyzvednutí dětí byl úspěšně přijat.

 

Jakmile vychovatelka ŠD získá od rodiče (tel. čísel v jeho účtu nastavených) informaci, že dítě může ze ŠD odejít, v co nejkratším čase jej „propustí“ ze třídy - dítě poté odchází do své šatny. 

Od této chvíle již škola nepřebírá za dítě odpovědnost.

Rodič může po nezbytně nutnou dobu pobývat s dítětem v prostoru šaten, poté odchází ven z budovy.   

 Upozornění:

 • V čase mezi 13,00 hod. a 15,00 hod. není možné dítě ze ŠD vyzvednout.
 • Požadavek na vyzvednutí však dle varianty B) můžete poslat i v tomto čase.

 

Nedostaví-li se dítě k šatnám do 5 minut, zatelefonujte vychovatelce standardním způsobem.

 

Soubory ke stažení