Desatero vzkazů pro rodiče od jejich dětí

(z knihy světově uznávaného dětského psychologa Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. - Škola rodičů)  

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, po čem toužím - jen vás zkouším.  

2. Nedělejte ze mě menšího, než jsem.

3. Nechraňte mě před vším, potřebuji se naučit snášet obtíže i bolest.

4. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

5. Nebuďte nedůslední, to mě mate.

6. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

7. Neříkejte, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.

8. Nenadávejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě působí, když si se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

9. Neříkejte, že mé obavy a strachy jsou hlouposti. Hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.

10. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.

JAK TO V ŽIVOTĚ FUNGUJE?

  1. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
  2. Dítě, které je bito, se naučí prát.
  3. Dítě, které je vystaveno posměchu, se začne stydět.
  4. Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
  5. Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
  6. Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
  7. Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
  8. Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
  9. Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
  10. Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

CO OD VÁS, MAMINKO A TATÍNKU, POTŘEBUJI PŘI UČENÍ?

KLID

TRPĚLIVOST

POVZBUZENÍ

POCHVALU

ŘÁD

PRAVIDELNOST