Informace pro rodiče žáků z Ukrajiny - Інформація для батьків дітей з України

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - Заява про зарахування дитини до основної освіти

------

Žádost o odklad povinné školní docházky - Заява про відстрочку від обов'язкового відвідування школи

_________________________________

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti - ПРОХАННЯ ПОВІДОМИТИ ПРО ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ

-----

Oznámení o ukončení vzdělávání - ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ НАВЧАННЯ