Školní jídelna - základní informace, Přístup k objednávkovému systému

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ HUSTOPEČE, KOMENSKÉHO 2

Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na stránku webového serveru školní jídelny, kde je možno objednávat stravu.

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení (zadání identifikace a hesla) budete potom moci využívat služeb kreditního objednávacího systému, který Vám umožní např.:

  • objednávat, příp.rušit objedenávky stravy až týden dopředu; nejpozději však do 14:30hod. předchozího dne; na jiný, než nadcházející (zítřejší) den, lze výše uvedené úkony provádět časově neomezeně
  • prohlížet si historii objednávek a stav účtu,
  • zablokovat si svůj účet.

Jste-li strávníky školní jídelny a máte-li zájem využívat služeb tohoto systému, můžete si svoje přihlašovací údaje vyzvednout v kanceláři školní jídelny v době od 7,00 do 14,00 hod.

Vnitřní dokumenty školní jídelny:

V níže přiložených souborech najdete vnitřní a provozní řád ŠJ. Tyto dokumenty stanovují závazná pravidla pro stravování ve školní jídelně. Věnujte jim zvýšenou pozornost.

 

 

Důležité sdělení pro strávníky z řad žáků:

Žáci (přihlášení strávníci) se mohou  v době školních prázdnin stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako v době školního vyučování, tj. za stejnou "dotovanou" cenu ve výši stravovacího limitu (náklady jen na potraviny). 

V ostatních dnech školního volna (např. "ředitelské volno") se žáci mohou stravovat jen za cenu pro cizí strávníky a to platí i pro dny, kdy je žák ve škole nepřítomen z důvodu nemoci a další absence omluvené jeho zákonným zástupcem. V první den nemoci si objednaný oběd za dotovanou cenu může vyzvednout žákův rodinný příslušník do jídlonosiče. V dalších dnech nemoci si lze oběd vyzvednout již jen za cenu pro cizí strávníky.

V případě zneužití výše uvedeného pokynu se zákonný zástupce žáka vystavuje finančnímu postihu.