Povinně volitelné předměty pro 7. až 9. ročník

Pevnou součástí učebního plánu na 2.stupni jsou v rámci ŠVP naší školy povinně volitelné předměty, které umožňují žákům rozvíjet jejich zájmy a schopnosti. V každém ročníku (od 7. po 9.ročník) navštěvují žáci jen jeden volitelný předmět.

Žáci se přihlašují on line v prostředí Edookitu.

Pokyny k přihlašování s přesným termínem přihlášení a konkrétní nabídku povinně volitelných předmětů pro jednotlivé ročníky dostávají rodiče a žáci prostřednictvím zprávy v Edookitu během měsíce března. Přihlašování probíhá na začátku dubna.

Naše škola nabízí následující povinně volitelné předměty: