Povinně volitelné předměty pro 7. až 9. ročník

Pevnou součástí učebního plánu na 2.stupni jsou v rámci ŠVP naší školy povinně volitelné předměty, které umožňují žákům rozvíjet jejich zájmy a schopnosti. V každém ročníku (od 7. po 9.ročník) navštěvují žáci jen jeden volitelný předmět.

Žáci si konkrétní předmět vybírají na konci předešlého ročníku - přihlašují se do něj on line v prostředí Edookitu.

Pokyny k přihlašování s přesným termínem přihlášení a konkrétní nabídku povinně volitelných předmětů pro jednotlivé ročníky dostávají rodiče a žáci prostřednictvím zprávy v Edookitu během měsíce března. Přihlašování probíhá obvykle během velikonočních prázdnin. .

Naše škola nabízí následující povinně volitelné předměty. Podmínkou pro jejich "otevření" je dostatečný počet zájemců.